#80 Stagiaire Jurek Minderman stelt zich voor

, ,

Een voorstelmomentje, 

Ik ben dus Jurek Minderman, 21 jaar en woon in Velp. Ik studeer Bos- en Natuurbeheer op Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp en doe de afstudeerrichting Mens- en Natuur. Mijn minor Educatie heb ik gedaan aan Aeres Hogeschool Wageningen en mijn minorstage bij Aeres VMBO Velp.  

Ik loop bij Stichting Springzaad mijn tweede 10-weekse stage, mijn vorige 10-weekse stage deed ik bij Natuurmonumenten (beheereenheid Zuid-Veluwe en IJsselvallei). Daar was mijn stageonderwerp recreatiezonering op Planken Wambuis, een uitgestrekt natuurgebied tussen Ede en Nationale Park de Hoge Veluwe in.  

Zoals misschien uit de bovenstaande tekst is op te maken heb ik een behoorlijke grote passie om mensen en natuur dichter bij elkaar te brengen! Als tiener hielp ik al mee op de lokale kinderboerderij in mijn geboorteplaats Venlo om kinderen en soms ook de papa’s en mama’s dichter bij de boerderijdieren en de omliggende natuur te brengen. Ratten en muizen zijn niet eng ?.

Mijn doel is dan ook kinderen maar zeker ook volwassenen weer een binding met natuur te geven.  

Waar houd ik me mee bezig bij Stichting Springzaad?

Ik heb drie deelopdrachten:

  1. Het mee actualiseren van de speelnatuurkaart.
  2. Het inventariseren van onderhoudskwesties van speelnatuur.
  3. Uitzoeken van antwoorden op een aantal FAQ’s. 

Actualiseren speelnatuurkaart

De speelnatuurkaart op de website van Stichting Springzaad is wat verouderd, daarom aan mij de vraag om mee te helpen die te actualiseren. Hiervoor bezoek ik allerlei plekken in het land, zoals op de fiets lekker door Amsterdam of met de auto toeren door Friesland. Ik mag mij heel gelukkig prijzen dat ik deze tijd van corona toch coronaproof zoveel op pad kan. 

Ik heb van alles gezien van uitgestrekte speelbossen in het Rijk van Nijmegen (Avonturenbos Stekkenberg, zeker een aanrader om een kijkje te nemen) tot kleine speelnatuurparels in Rotterdam.

Inventariseren onderhoudskwesties speelnatuur

Daarnaast ben ik aan het inventariseren wat er goed en fout gaat bij het onderhoud van speelnatuur, dit doe ik in combinatie met het bezoeken van de speelnatuur en het spreken van partners. Uiteindelijk ontstaat er een beeld over al die verschillende onderhoudskwesties en dit verwerk ik dan tot een tastbaar rapport voor het bestuur van Stichting Springzaad. 

Antwoorden uitzoeken voor FAQ’s

Dan is er ook nog een derde deel van mijn stageopdracht…

Zoals jullie misschien vernomen hebben zijn we bezig met zogenaamde FAQ’s (frequently asked questions). Er is al een behoorlijke lijst opgesteld van vragen en ik hoop aan het eind van mijn stage op een aantal een antwoord te hebben, zodat die mooi verwerkt kunnen worden op de website. Dan kunnen partners en regioconsulenten die in de praktijk een bepaalde vraag krijgen, de vraagsteller doorverwijzen naar de website waar dan een goed en duidelijk antwoord staat. 

Vraag aan de lezer

Mocht u als lezer nou denken, ik heb nog wel een interessante kwestie betreffende onderhoud die Jurek mee zou moeten nemen in zijn rapport? Schroom dan niet om mij te mailen of bellen! Zie de contact gegevens onderaan deze tekst.

Daarnaast is alle hulp welkom betreffende het beantwoorden van de FAQ’s. Hieronder staan  een aantal FAQ’s waar ik mij op spits, mocht u hier veel vanaf weten, neem dan contact met mij op! Alvast bedankt!

  • Olieachtige vlekken op water, wat is het, hoe ontstaat het en is het gevaarlijk? 
  • Regenwaterafkoppeling, wat zijn de opties, hoe werken de subsidies?
  • Hoe om te gaan met jonge aanplant zodat het niet binnen één jaar weg is?
  • Aansluitend op bovenstaande punt; hoe groen, groen te houden?
  • Waar moet je op letten bij het gebruik van prikstruiken en zijn ze gevaarlijk?

Afsluiting

Misschien tot spreeks!

Jurek Minderman

jurekminderman@springzaad.nl

06-29386324

Hier ben ik, samen met Marjan Deurloo aan het inventariseren in Ermelo. (OBS de Klokbeker)

Ik heb niet in de gaten dat ik gefotografeerd wordt door Marjan, genomen op landgoed Schovenhorst.