# 85 Nieuws uit het bestuur – Jumpseeds go international

, ,

Storm, harde wind, water, regen, natte sneeuw, af en toe een hagelbui en tussendoor nog wat mist en gemiezer. 

Het is aardig nat op het moment in de meeste gebieden, nog even geduld dus …, maar binnenkort droogt het op en je weer lekker in de tuin en op het land kunt zijn. Maar het mooie beelden levert het zeker op.

Voor kinderen is het juist heel leuk om in een plas water te springen of om door een net bevroren dun laagje ijs op een waterplas te prikken of stampen.

Je voelt op een dag als afgelopen woensdag, dat het voorjaar weer in de lucht hangt en dat de zon kracht krijgt. De zon schittert in het water, weerspiegelt in glas, de vogels zingen en het is ineens lekker licht.   

Het water zal sneller weg zijn dan ons straks misschien lief is, maar voor nu kunnen we eigenlijk niet wachten tot het verdwenen is.

Geduld hebben we ook geoefend met het organiseren van activiteiten, waarbij we elkaar echt op locatie kunnen ontmoeten. 

We verschoven de partner- en regiobijeenkomst in de hoop dat het binnenkort een fysieke bijeenkomst wordt. In afwachting daarvan hebben we besloten die toch maar eind januari online te houden, omdat we de snelheid van de versoepelingen niet goed konden inschatten. 

We hebben het daar met name gehad over hoe te komen tot een breed gedragen kwaliteitstool.

Bestuurswisseling

Op 17 februari is het bestuur bijéén gekomen in Dronten, behalve voor overdracht van bestuurstaken  vooral ook om te kijken en praten over activiteiten die we nu weer ‘op poten kunnen zetten’.  

Anno, dank voor je inzet de afgelopen periode. We hopen dat je ons af en toe blijft bestoken met je inbreng, vanuit betrokkenheid bij alles wat er groeit en wat er speelt.

Elders in deze nieuwsbrief zie je foto’s van een speelplek aangelegd door Anno 2000. 

Met Giel van der Palen (penningmeester) en Maurice Westerbeek (algemeen bestuurslid) hebben we twee ervaren en eveneens betrokken mensen gevonden voor het bestuur, met hart voor natuur, groen en ruimte voor spel en daar zijn we heel er blij mee.

Jumpseeds     

Dat is gekscherend wel eens de aanhef welke gebruikt wordt boven een mail of bericht aan Springzaad partners. Best toepasselijk, want we timmeren internationaal voorzichtig aan de weg door over onze grenzen heen te springen. 

De inspiratiemap is tegenwoordig drietalig (NL/F/GB), Springzaad doet mee in het internationale onderzoeks-project Cool Schools, een samenwerking van meerdere Europese universiteiten en organisaties. 

De Speeldernis wordt opgenomen als case study in een publicatie over wereldwijde initiatieven op het gebied van nature-based play. Er is contact gezocht met Springzaad door een NGO welke vanuit Brussel, Europese stakeholders koppelt aan Deense autoriteiten, ten behoeve van een campagne voor de vergroening van hun schoolpleinen.

Weer op stap

Eindelijk lijkt ook de lang gekoesterde wens om met een Springzaad excursie terug te keren naar Freiburg uit te komen. Freiburg, de Zuid-Duitse stad, waar speelnatuur sinds vele jaren heel vanzelfsprekend de ruimte krijgt in de openbare ruimte, bij scholen en kindcentra. We hebben het over ‘terugkeren’, want we zijn hier ruim 15 jaar geleden al eens eerder met een groep Nederlandse Springzaders op ’n heerlijke studiereis geweest.

We kijken uit naar een boeiend jaar waarin we elkaar verrijken met inzichten, kennis en ervaring. Natuurlijk vooral ook om dit alles weer te kunnen opdoen en uitwisselen tijdens mooie excursies in binnen- en buitenland of tijdens cursusdagen op inspirerende locaties.

P.S. Misschien al op de komende Springzaad-dag (19/3) op Jenaplanschool de Lanteerne in Nijmegen waar ‘t gedachtegoed van de afgelopen herfst overleden Kees Both centraal staat met een innovatieve blik naar de toekomst.

We zien elkaar binnenkort!