Basisschool De Vlinder werkt aan het realiseren van een plein waar kinderen van alles kunnen ontdekken, in het groen, maar ook op sportief, cognitief en sociaal gebied.
Centraal in onze visie staan 5 grote pijlers:
Bewegen/motoriek: Rennen, klimmen, kruipen, verstoppen, fietsen,minder nadruk op voetbal, Daily Mile, ruimte om alleen te spelen.
Cognitief (formeel en informeel leren): Buitenlokaal, spelen op/met verschillende ondergronden, mogelijkheid tot geven van reguliere lessen (bijv. tafels in een 100 veld, hinkelbanen, schooltuin, aanleren van spellen/gymles).
Leren omgaan met groen: Schooltuin in volle grond, natuureducatie op het plein, veel groen op het plein.
Verantwoordelijkheid/betrokkenheid: Leerlingen verantwoordelijk maken voor het plein en schooltuin.
Sociaal: Samen spelen, samen chillen, iedereen kan en mag meedoen (inclusiviteit ), conflicten leren oplossen.

Er gebeurt de laatste tijd best veel op de Noord-Veluwe op het gebied van speelnatuur. De regioconsulent is druk bezig om nieuwe plekken te bezoeken en te bekijken of het mooie voorbeelden zijn om op de speelnatuurkaart te zetten. Ook de oude plekken worden bekeken om te zien hoe het er voorstaat. Deze week kreeg ze hulp van de stagiair van Springzaad, Jurek Minderman, die voor het hele land bezig is om de speelnatuurkaart aan te vullen. Samen hebben ze 10 plekken op één dag bezocht.

Muziekelement gemaakt door plaatselijke scholieren
Waterspeelelement
Wilgenhut
Keukentje en opslag materialen voor de kinderen
Heuvel met tunnel & glijbaan.
De glijbaan.
Klimelement.