Van 07 tot 09 juni jl vond de tweede bijeenkomst van de internationale onderzoekssamenwerking ‘CoolSchools’ plaats, deze keer in de ‘Académie du Climat’ in hartje Parijs. De gemeente stelt dit statige historische gebouw de laatste jaren beschikbaar als openbaar centrum voor kennisontwikkeling en broedplaats voor initiatieven op het gebied van Biodiversiteit en Klimaat.

Op de eerste dag kwam alleen het consortium van het onderzoeksproject bijeen om de voortgang en eerste resultaten uit te wisselen en de verdere planning te bespreken. Dit consortium met vertegenwoordigers van de deelnemende Universiteiten en organisaties is ondertussen uitgegroeid tot ruim 30 onderzoekers en externe deskundigen uit Spanje, Frankrijk, België, Servië en Nederland.
Op de tweede en derde dag waren ook gasten welkom op een openbare conferentie met als thema Schoolpleinen en biodiversiteit: From greening schoolyards to urban biodiversity, het onderzoeksonderwerp van de gastuniversiteit ‘Université Paris Cité’ en de gemeente Parijs.
Op dag twee werd tijdens verschillende lezingen de ecologische waarde en potentie van schoolpleinen belicht en in de ruimere context van de ecologische structuur van de stad Parijs geplaatst. In de middag werd dit verder verruimd naar de internationale context met lezingen over projecten en ervaringen uit Italië/ Rome en nieuwste projecten van Learning through landscapes uit Engeland. Sigrun Lobst, vertegenwoordiger van het Nederlandse team, leverde een bijdrage met een lezing over eigen ervaringen en een overzicht over de situatie en ontwikkelingen in Duitsland en Nederland.
In de middag was er een presentatie van het Parijse Groene schoolpleinenproject OASIS en een excursie naar twee voorbeeld scholen.


Op de laatste dag kwam het thema beleid aan de orde en werd gekeken naar de situatie van de Urban ecology policy in Europe, naar obstakels en mogelijkheden voor een betere inbedding van het Groene schoolpleinen-beleid in de grotere context.
Afsluitend deelde Anne Theuri van de ‘National Environmental Management Authority’ van Kenya nog haar ervaringen via een online lezing over de vergroening van de schoolomgeving in Kenya.
Het hele programma liet de grote kracht en breedte potentie zien, die de golf van de vergroening van de schoolomgeving ondertussen wereldwijd heeft bereikt. Iedereen reisde daarom weer terug naar zijn eigen (werk)plek gesterkt door inspiratie en nieuwe kennis en de kracht van de uitwisseling  met mensen die zich voor dezelfde doelen inzetten.
In 2024 zal de komende ‘CoolSchools’-bijeenkomst plaatsvinden in Rotterdam. In een van de komende Nieuwsbrieven zullen we daar meer over vertellen.

Lees & kijk verder:
Samenvatting van de bijeenkomst en ander informatie op de website van het project COOLSCHOOLS.

Fabiola Frattini (University of Rome) – filmpje over de opening van een tiny forest in Rome met een interessante aanpak en stemmen van betrokken kinderen.

Project: OASIS schoolyards Paris

Tekst: Sigrun Lobst

Vrijdag 9 december, op deze frisse maar nog wel droge dag ontmoeten we elkaar bij de Geertjes Hoeve in Haarzuilens en lopen na een ontvangst met koffie, thee en boerencake naar de overkant.

Hier ligt een groot speelterrein van Natuurmonumenten aan de rand van de Haarrijnse plas.

Hannah en Floor, boswachters bij Oerrr van Natuurmonumenten,  geven een rondleiding en vertellen over het ontstaan, en over het meedenken door de toekomstige gebruikers namelijk kinderen met en zonder beperking.

Ze vertellen over het gebruik en het onderhoud en beantwoorden vragen als we er rond lopen over of beter gezegd rond glibberen over de klei. We horen meer over het (her)gebruik van toegepaste materialen, rivierkreeftjes in de voetenbak en een onaangekondigd bezoek t.b.v. controle op veiligheid o.a. en hoe ze hier mee omgaan.

De speelplek is aangelegd in 2020 naar ontwerp van Sigrun Lobst en geopend in de zomer van 2021.

Een bezoek waard voor wie er nog niet eerder is geweest of om nog eens naar terug te keren in een ander seizoen als de beplanting in het blad zit en de temperatuur om te ‘pootje paden’ wat beter is.

Wil je weten, wat er in de wensput bij Speelnatuur van OERRR Haarzuilens zit?
Ga zelf eens kijken!-)))

Na het buitenprogramma van deze middag gaan we naar binnen voor de rest van het programma. Aan de hand van een ingezonden foto met daarop een risicovolle situatie stelt iedereen zich voor.

Martin van Rooijen, pedagoog en onderzoeker, neemt ons mee in zijn werkzaamheden als vader en pedagoog en ook als ondernemer / eigenaar van De blauwe ton.

Aan de hand van voorbeelden, foto’s en film legt Martin de verschillen uit tussen risico en gevaar. Hij geeft onderbouwing waarom risicovol spelen zo waardevol is en wat de meerwaarde ervan is. Waarom je ieder kind dit gunt en hoe wij als volwassenen hier mee om zouden kunnen gaan door hier (wellicht) anders naar te (gaan) kijken.

Eind van de middag blikken we gezamenlijk aan de hand van beeldmateriaal terug op Springzaad- activiteiten, -ontwikkelingen en -gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Tevens kijken we vooruit naar 2023, naar welke trainingen we gaan aanbieden, naar een herhaling van de Freiburg excursie in het voorjaar en de jaarlijks terugkerende zandkastelen-dag.

We praten graag door met jullie over ideeën en onderwerpen waar we mee bezig zijn of in het nieuwe jaar mee aan de slag willen. Om elkaar als partners en consulenten beter en makkelijker te vinden, denken we erover om een soort van online Springzaad-café avonden te organiseren.

Om daar aan de hand van een thema, al dan niet met een specialist, onderling kennis en ervaringen uit te wisselen en door te praten.

Na afloop geniet een deel van de aanwezigen nog van een heerlijk boerenbuffet en informeel napraten om daarna ook door de vrieskou, jawel het vriest een graadje, in het donker huiswaarts te gaan.

door Marjan Nijland


 

Welkom Marc van de Geer als nieuwe voorzitter!

Voorafgaand aan het middagprogramma van de partnerdag hebben wij als bestuur tijd genomen om algemene bestuurstaken te bespreken en uit te wisselen. Dit vooral om over en weer nader kennis te maken met Marc van de Geer. De meeste van ons kennen Marc van een eerdere Springzaad bijeenkomst. Samen met Ilse Chang, Jan de Vries, Cindy Henneman en Ellie van der Schriek voert hij het regio-consulentschap in Noord-Holland. Ook is hij actief  betrokken bij het nieuwe vignet vanuit het Expertise Netwerk Groene Schoolpleinen. Dit najaar hebben wij hem benaderd met de vraag om voorzitter te worden van de Stichting, hier ging onder andere een uitgebreid telefoongesprek met Heilien Tonckens aan vooraf.

Heilien had enige tijd geleden al aangegeven om uit te kijken naar een opvolger voor haar als voorzitter van Springzaad, zodat ze meer tijd krijgt voor andere eigen bezigheden.

Na het raadplegen van zijn achterban en een persoonlijke afweging heeft Marc ingestemd met ons verzoek. Heilien is daarmee nog niet direct helemaal weg, op de achtergrond zal ze beschikbaar zijn en te benaderen met vragen of voor overleg.

Er is vertrouwen uitgesproken dat we in Marc een geschikt persoon denken te hebben gevonden die Springzaad goed kan vertegenwoordigen. En het voornaamste is dat we hetzelfde doel voor ogen hebben. namelijk het streven naar en ontwikkelen van ruimte voor natuur en kinderen.

Marc, welkom in het Springzaad bestuur en natuurlijk veel succes en plezier met ons.

We gaan er vanaf het nieuwe jaar weer samen tegenaan!

We wensen iedereen leesplezier en fijne dagen toe!

Bestuur Springzaad

Hieronder stelt Marc zich aan jullie voor:

In de afgelopen jaren is er steeds meer wetenschappelijk bewijs gekomen voor iets wat we eigenlijk allang wisten: natuur doet de mens goed. In mijn rol als directeur van ‘Het SchatRijk’, een basisschool met een natuurspeelplaats, kan ik dagelijks genieten van situaties, waarin kinderen spelen, zich verwonderen over de natuur en daar van alles beleven. Dit vrije spelen in de natuur draagt in veel opzichten bij aan een gezonde ontwikkeling van kinderen. Het is mijn missie om het onderwijs te inspireren tot de transitie van grijze naar groene schoolpleinen en die interessante buitenruimte ook volop in te zetten voor mooi en goed onderwijs. 

Dat ik daar ook via Springzaad een bijdrage aan mag leveren, beschouw ik als een voorrecht en waardevolle aanvulling op mijn andere activiteiten die ik zowel beroepsmatig als in mijn vrije tijd uitvoer. Naast mijn directeurschap ben ik bovenschools beleidsmedewerker Cultuureducatie bij Agora. Ik houd van fotograferen, het oude Nederlandse cultuurlandschap en volg politieke en maatschappelijke ontwikkelingen via de media en nieuwsbrieven. Als lid van de werkgroep ‘Open Joodse Huizen Zaanstreek’ draag ik bij aan de overdracht van kennis over de Holocaust.

Tenslotte: ik ben 62, getrouwd met Esther, vader van vier volwassen kinderen en opa.

Met vriendelijke groet, Marc van de Geer

Let op: deze dag is bestemd voor de aangesloten partners en de regieconsulenten van Stichting Springzaad.

Heb je interesse in deelname, maar ben je nog geen partner, informeer dan hier naar de mogelijkheden: info@springzaad.nl

OBS Jenaplanschool De Dijkwerkers is een kleinschalige school met veel aandacht voor de omgeving en de natuur (passend bij het Jenaplan concept). In 2008 werd i.s.m. ecologisch hoveniersbedrijf De Twee Heren (Grootebroek) met succes een proces op gang gebracht, die ondertussen leidde tot een aantrekkelijke, natuurrijke schoolnatuuromgeving: aan de voorkant presenteert de school zich nog vnm. traditioneel met een betegeld schoolplein, speelhuis, speeltoestellen, maar ook drie moes- en (wilde) plantentuintjes voor de lokalen. Maar aan de achterkant en zijkant van de school opent zich een andere wereld: een fraaie bloemenheuvel met grote centaurie, knoopkruid, wilde peen, rol- en honingklaver, kroonkruid e.d., een flink amfitheater – hergebruik van de schoolpleintegels – 3 ringen hoog en mooi gevormd, een ingebouwde kruipbuis, een speelparcours van heuvels en dijken, een houten stammen mikado, een levende wilgentunnel, klauter-, klim- en zitbomen, kuilen waar in vochtigere tijden water blijft staat, o.a. ook gevoed door dakwater (‘aangesneden’ regenpijpen), een ‘toevallig’ mozaiekje door de kinderen gemaakt…