#83 Een buitenlesplek voor alle groene scholen in Brabant

,

Een transparante buitenlesplek ontwerpen voor het groene schoolplein, zodat het voor leerkrachten makkelijker is om meer buitenlessen te verzorgen in alle weersomstandigheden. Nog meer kansen om kinderen groen op te laten groeien. Dat is wat Petra Wevers/ KrachtigBuiten, procesondersteuner van de Schoolpleinen van de Toekomst (regionaal consulent van West-Brabant) voor ogen staat. 

Het idee is niet een gebouw met nog meer stenen, maar een object dat opgaat in de groene omgeving.  Daarom kwam Petra met een voorstel om het gebruik van groene schoolpleinen te optimaliseren.

Hoe dit ontwerp tot stand is gekomen en hoe dit beschikbaar gesteld wordt: lees hieronder verder…….. 

Na een zoekopdracht binnen haar netwerk (zoals ook Springzaad) is Petra samen met de Bredase architect Daan Bolier aan de slag gegaan in opdracht van de provincie Noord-Brabant. 

Het voorontwerp is inmiddels aan de provincie gepresenteerd: Een cafetariamodel waarbij scholen op basis van meerdere varianten en opties zelf een buitenlesplek kunnen samenstellen dat aansluit bij de wensen van de school en past bij het beschikbare budget. Denk daarbij aan (deels) overdekken met een (demontabel) doek, een pergola of een groen dak, waar buiten en dichtbij de natuur beleefd wordt. En het al dan niet toevoegen van een werkplaats en berging voor (tuin-)gereedschappen voor moestuinieren, onderzoeksmateriaal voor natuur- en milieueducatie, een elektrapunt voor technieklessen zoals het timmeren van vogelhuisjes. Natuurlijk zitten er modules in voor het ontkoppelen van het regenwater, zichtbaar gemaakt voor watereducatie (een transparante regenpijp en regenton). 

Het buitenleslokaal wordt duurzaam, natuur-inclusief gebouwd met overwegend ecologische en/of circulaire materialen.   

Zodra het ontwerp definitief is, inclusief bouwkundige uitwerking en technische toetsing bij verschillende (onderwijs-) specialisten, en gereed is voor uitvoering wordt dit verder gedeeld. Houd onze Nieuwsbrief in de gaten. 

Waarom binnen zitten als je buiten ook kunt rekenen! Kbs Effen – Breda

Auteur: Petra Wevers/ KrachtigBuiten en Springzaad regioconsulente Noord-Brabant