#84 | Uit het bestuur – Winterverwondertijd

,

Meer dan ooit is het nu de tijd om met de kinderen mee het perspectief te veranderen, op de knieën te gaan, verwonderd te kijken naar wat de winter tovert op blad en hout en mos en steen…

Op zoek te gaan naar de geheimen van de verstilde midwinterdagen en zelf stil te worden in de schemering van het oude jaar….

Om dan met volle kracht door te starten in het nieuwe!

Lees hieronder over wat er bij Springzaad allemaal groeit in de winterrust…


+ Doorontwikkeling van het OASEnetwerk

+ Herdruk van de brochure ‘Inspirerende speelnatuur’ en de Inspiratiemap ‘Groene Schoolpleinen’

+ Afronding van de online cursus onderhoud van een groene schoolpleinen

+ Nieuwe activiteiten in 2022

Doorontwikkeling OASE netwerk

Het initiatief tot het vormen van een OASE Netwerk, is om te kijken waar de Stichting Oase, Wilde Weelde en SNTP en Springzaad elkaar kunnen vinden en wat we gezamenlijk kunnen organiseren en uitwisselen. Vanuit gezamenlijke interesses en belangen is het mooi als we elkaar kunnen versterken. Beginnend met een verkenning, een inventarisatie, welke wensen en behoeftes zijn er en waar kunnen we krachten bundelen.

Op een zaterdagochtend begin december hebben bestuursleden van Springzaad samen met bestuursleden van bovengenoemde organisaties gewandeld op het Rozendaalse zand bij Velp. Het was een bewolkte maar droge ochtend, waarin we onderling nader kennis maken. Het elkaar leren kennen en horen van elkaar wat we doen verliep inspirerend. 

De eerste stappen in het OASE Netwerk, zijn inmiddels gezet, er worden werkgroepen gevormd en gekeken wordt wat we als eerste gezamenlijk kunnen oppakken.  Een mooie beweging waarin we samen verder hopen te komen.

Herdruk brochure en mappen

Koen de Martelaere uit Belgie heeft ons benaderd of we de inspiratiemappen ook  in het frans en engels willen aanbieden. Vanuit het buitenland is er vraag naar goede voorbeelden van groene schoolpleinen.  Springzaad was net aan een herduk toe, een goedmoment om de herdruk van de mappen 3 talig te gaan doen.  Met steun van Koen is dat inmiddels in volle gang. 

Het boekje Inspirerende Speelnatuur is inmiddels al in herdruk verschenen.

Beiden zijn te bestellen via het winkeltje op de website.

Online cursus Onderhoud op een Groen Schoolplein

Voorjaar 2022 komt de online cursus Onderhoud op Groene Speelpleinen van Springzaad er. Er is al veel werk verzet ‘achter de schermen’ er zijn filmpjes gemaakt, teksten ingesproken en hard gewerkt aan de inhoud en vormgeving van de cursus. Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben wij er alvast een voorproefje van gekregen, veelbelovend.
We brengen u natuurlijk op verschillende manieren op de hoogte zodra het klaar is!

Activiteiten 2022

De partners en consulenten zijn inmiddels op de hoogte gebracht dat de jaarlijkse bijeenkomst die we de laatste jaren in december meestal in Amersfoort organiseerden verschoven hebben naar januari 2022. Het thema  gaat over de gesprekken die voeren met NL Green en Jolanda Maas om tot een gezamenlijk kwaliteitstool en vignet  te komen. Daar zijn we natuurlijk al enige tijd mee bezig maar langzaam aan komen we verder. We krijgen dan ook graag tijdens de bijeenkomst de input vanuit partners en consulenten.

In het vroege voorjaar organiseren we een, voor iedereen toegankelijk, symposium. Centraal hierin staan de thema’s en het gedachtegoed van de dit jaar overleden pedagoog Kees Both. Er wordt gewerkt aan een bundel van zijn meest waardevolle artikelen. Die bundel zal op deze dag worden uitgereikt en is later verkrijgbaar in het winkeltje van Springzaad. 

Zodra de datum is vastgelegd, hoort u via deze Nieuwsbrief hoe u kunt inschrijven.

Wij merken dat er een hoop speelt rondom gezondheid, groen, beweging, voeding en welzijn. Er beweegt van alles en wij blijven meebewegen. Wij willen met name kijken naar kansen en mogelijkheden voor vormen van samenwerking. Er zijn bv. eerste gesprekken gaande met de Alliantie Schooltuinen, die als missie heeft ‘Ieder kind een moestuin!’

Zo hopen wij dat er samen met Partners en andere professionals zowel in het voortraject als in de uitvoering, niet alleen méér speelnatuur bij komt maar vooral ook kwalitatief hoogwaardige speelnatuur!

Alvast een heel gezond, gezellig en groen 2022 gewenst!