Welkom Marc van de Geer als nieuwe voorzitter!

Voorafgaand aan het middagprogramma van de partnerdag hebben wij als bestuur tijd genomen om algemene bestuurstaken te bespreken en uit te wisselen. Dit vooral om over en weer nader kennis te maken met Marc van de Geer. De meeste van ons kennen Marc van een eerdere Springzaad bijeenkomst. Samen met Ilse Chang, Jan de Vries, Cindy Henneman en Ellie van der Schriek voert hij het regio-consulentschap in Noord-Holland. Ook is hij actief  betrokken bij het nieuwe vignet vanuit het Expertise Netwerk Groene Schoolpleinen. Dit najaar hebben wij hem benaderd met de vraag om voorzitter te worden van de Stichting, hier ging onder andere een uitgebreid telefoongesprek met Heilien Tonckens aan vooraf.

Heilien had enige tijd geleden al aangegeven om uit te kijken naar een opvolger voor haar als voorzitter van Springzaad, zodat ze meer tijd krijgt voor andere eigen bezigheden.

Na het raadplegen van zijn achterban en een persoonlijke afweging heeft Marc ingestemd met ons verzoek. Heilien is daarmee nog niet direct helemaal weg, op de achtergrond zal ze beschikbaar zijn en te benaderen met vragen of voor overleg.

Er is vertrouwen uitgesproken dat we in Marc een geschikt persoon denken te hebben gevonden die Springzaad goed kan vertegenwoordigen. En het voornaamste is dat we hetzelfde doel voor ogen hebben. namelijk het streven naar en ontwikkelen van ruimte voor natuur en kinderen.

Marc, welkom in het Springzaad bestuur en natuurlijk veel succes en plezier met ons.

We gaan er vanaf het nieuwe jaar weer samen tegenaan!

We wensen iedereen leesplezier en fijne dagen toe!

Bestuur Springzaad

Hieronder stelt Marc zich aan jullie voor:

In de afgelopen jaren is er steeds meer wetenschappelijk bewijs gekomen voor iets wat we eigenlijk allang wisten: natuur doet de mens goed. In mijn rol als directeur van ‘Het SchatRijk’, een basisschool met een natuurspeelplaats, kan ik dagelijks genieten van situaties, waarin kinderen spelen, zich verwonderen over de natuur en daar van alles beleven. Dit vrije spelen in de natuur draagt in veel opzichten bij aan een gezonde ontwikkeling van kinderen. Het is mijn missie om het onderwijs te inspireren tot de transitie van grijze naar groene schoolpleinen en die interessante buitenruimte ook volop in te zetten voor mooi en goed onderwijs. 

Dat ik daar ook via Springzaad een bijdrage aan mag leveren, beschouw ik als een voorrecht en waardevolle aanvulling op mijn andere activiteiten die ik zowel beroepsmatig als in mijn vrije tijd uitvoer. Naast mijn directeurschap ben ik bovenschools beleidsmedewerker Cultuureducatie bij Agora. Ik houd van fotograferen, het oude Nederlandse cultuurlandschap en volg politieke en maatschappelijke ontwikkelingen via de media en nieuwsbrieven. Als lid van de werkgroep ‘Open Joodse Huizen Zaanstreek’ draag ik bij aan de overdracht van kennis over de Holocaust.

Tenslotte: ik ben 62, getrouwd met Esther, vader van vier volwassen kinderen en opa.

Met vriendelijke groet, Marc van de Geer

OBS Jenaplanschool De Dijkwerkers is een kleinschalige school met veel aandacht voor de omgeving en de natuur (passend bij het Jenaplan concept). In 2008 werd i.s.m. ecologisch hoveniersbedrijf De Twee Heren (Grootebroek) met succes een proces op gang gebracht, die ondertussen leidde tot een aantrekkelijke, natuurrijke schoolnatuuromgeving: aan de voorkant presenteert de school zich nog vnm. traditioneel met een betegeld schoolplein, speelhuis, speeltoestellen, maar ook drie moes- en (wilde) plantentuintjes voor de lokalen. Maar aan de achterkant en zijkant van de school opent zich een andere wereld: een fraaie bloemenheuvel met grote centaurie, knoopkruid, wilde peen, rol- en honingklaver, kroonkruid e.d., een flink amfitheater – hergebruik van de schoolpleintegels – 3 ringen hoog en mooi gevormd, een ingebouwde kruipbuis, een speelparcours van heuvels en dijken, een houten stammen mikado, een levende wilgentunnel, klauter-, klim- en zitbomen, kuilen waar in vochtigere tijden water blijft staat, o.a. ook gevoed door dakwater (‘aangesneden’ regenpijpen), een ‘toevallig’ mozaiekje door de kinderen gemaakt…

Het Boezelbos
Naar een ontwerp van kinderen van een zestal scholen uit de omliggende wijken het ecologische hoveniersbedrijf De Twee Heren in samenwerking met NMA De Drecht en MAK Blokweer een prachtig stukje speelnatuur gerealiseerd. En de ontwerpers hebben samen met buurtbewoners geholpen!
Het Boezelbos werd 27 april 2011geopend en maakt deel uit van een ‘eigentijds’ Milieuactiviteitencentrum met kinderboerderij, natuurpark, en een uniek, deels ondergronds gebouw met theater van het landschap, cafe, tentoonstellingen e.d. De gemeente Hoorn heeft in 2014 besloten dat de goed bezochte speelnatuur uitgebreid moest worden.

Basisschool De Vlinder werkt aan het realiseren van een plein waar kinderen van alles kunnen ontdekken, in het groen, maar ook op sportief, cognitief en sociaal gebied.
Centraal in onze visie staan 5 grote pijlers:
Bewegen/motoriek: Rennen, klimmen, kruipen, verstoppen, fietsen,minder nadruk op voetbal, Daily Mile, ruimte om alleen te spelen.
Cognitief (formeel en informeel leren): Buitenlokaal, spelen op/met verschillende ondergronden, mogelijkheid tot geven van reguliere lessen (bijv. tafels in een 100 veld, hinkelbanen, schooltuin, aanleren van spellen/gymles).
Leren omgaan met groen: Schooltuin in volle grond, natuureducatie op het plein, veel groen op het plein.
Verantwoordelijkheid/betrokkenheid: Leerlingen verantwoordelijk maken voor het plein en schooltuin.
Sociaal: Samen spelen, samen chillen, iedereen kan en mag meedoen (inclusiviteit ), conflicten leren oplossen.