Stap 1 Het idee

Het idee kwam gedeeltelijk van de kinderen zelf. Een paar jaar geleden deden de oudste klassen een enquête onder de ouders, want ze wilden graag verstoppertje spelen en dat kon niet op het saaie, betegelde plein. Zo verzamelden ze steunbetuigingen. Dat gaf aan dat de kinderen zelf ook wilden dat er wat zou veranderen.

Marjan Deurloo, ouder Vrije School Valentijn, Harderwijk.

Hulp inschakelen

Een groen schoolplein aanleggen doe je niet in je eentje. Denk na wie u hierbij willen helpen.

Acties:

 • Begin met het maken van een overzicht van elke groep of persoon die u kan helpen om het plan te realiseren.
 • Ga in gesprek met de ‘hulptroepen’, breng uw enthousiasme over en vraag naar de rol en inbreng. Leg toezeggingen zoveel mogelijk vast.
 • Bepaal wie de kartrekker van het project is.
   

Ideeën:

 • Denk aan directie, leerkrachten, ouderraad, ouders, NME-centrum, een natuurvereniging, buurtbewoners, een praktijkopleiding (voor stagiairs of hulp bij de aanleg) of een wat groene schoolpleinen betreft ervaren ontwerper of ecologisch hoveniersbedrijf.
 • Denk ook aan bedrijven die misschien willen sponsoren of gratis (plant)materiaal willen leveren. Let er daarbij wel op dat er geen ongewenste giften binnenstromen. 

Werkgroep oprichten

Een werkgroep kan bestaan uit twee personen, maar het ligt meer voor de hand voor een grotere groep mensen met verschillende achtergronden te kiezen.

Acties:

 • Maak een lijstje met personen die u het liefst in de werkgroep wilt hebben.
 • Maak subgroepjes verantwoordelijk voor verschillende onderdelen (ontwerp, financiën, communicatie, draagvlak creëren bij ouders en in de buurt, de aanleg enzovoort).
 • Denk na over een vergaderschema, niet elke groep hoeft elke keer te vergaderen.
 • Start de eerste vergadering met een enthousiasmerende presentatie. Neem hiervoor eventueel contact op met een regionale consulent van Springzaad.
   

Ideeën:

 • Mogelijke leden werkgroep: directeur, ouders, leerkrachten (één uit elke bouw), leerlingen, ontwerper, eventueel oud-leerlingen in goede vakrichting, omwonenden, NME-medewerker en gemeente. Ook het buurthuis, het wijkcentrum, een woningbouwvereniging of andere instellingen uit de wijk kunnen betrokken worden.
 • De website www.springzaad.nl kan u op veel ideeën brengen. Op deze site staan onder ‘Ideeënkoffertje’ ook veel inspirerende foto’s die u voor een presentatie kunt gebruiken. 
 • Het is heel inspirerend om bij andere scholen te gaan kijken naar een groen schoolplein in de praktijk. Klik hier voor een overzicht van geslaagde voorbeelden.

Brainstorm

Het is belangrijk om in een vroeg stadium helder te krijgen wat u wilt met het schoolplein. Het hele terrein aanpakken of een deel daarvan? Speelvoorzieningen, een moestuin, ruimte voor dieren? Wilt u ook dat het schoolterrein gebruikt wordt tijdens de lessen of is het juist de bedoeling dat het schoolplein alleen een groen speelplein is? U kunt een brainstorm organiseren voor een (grote) groep betrokkenen. U zult zien dat de wildste ideeën op tafel komen.

Acties:

 • Wie wilt u betrekken bij de brainstorm? Denk aan ouders, kinderen, leerkrachten, andere gebruikers van het pand, buurtbewoners.
 • In een brainstorm gaat het om vrij denken. Kan niet of mag niet bestaat (nog) niet.
 • Kinderen weten heel goed wat ze willen; Het is goed hen ook al in deze eerste fase bij het hele proces te betrekken. 

Ideeën:

 • Maak kopieën van de plattegrond van het schoolterrein en laat elke groep haar ideeën intekenen.
 • Haal foto’s en informatie van internet. Of bestel de inspirerende collages uit het Springzaad ideeënkoffertje.
 • Zorg dat de werkgroep de regie houdt en dat duidelijk is dat het om ideeën gaat. Niet alles kan worden uitgevoerd.
 • Denk ook na over de verschillende planten en dieren die op het nieuwe groene schoolplein zouden kunnen leven. Brainstorm bijvoorbeeld ook eens hoe prettig jullie schoolplein is / zou kunnen zijn voor een vogel, vlinder of egel. 
   

Valkuil:

Er zijn scholen die onvoldoende aandacht hebben voor de voorbereiding. Op dag één liggen de tegels er al uit. Het is belangrijk dat alle betrokken partijen inspraak hebben gehad, zodat het ook ‘hun’ plein wordt en zij er ook goed voor willen zorgen. Oriënteer u goed op de mogelijkheden, neem de randvoorwaarden van de school/ het plein in acht en denk na over gebruik en onderhoud van het plein.

Wij wilden heel graag de leerlingen bij de plannen betrekken. Wij hebben daarom een speciale kinderwerkgroep gevormd. Vanaf groep 4 zijn er uit elke klas twee gekozen klassenvertegenwoordigers benoemd (een jongen en een meisje). Zij zijn ook mee geweest op excursie naar twee voorbeeldscholen met een groen schoolplein. Dat heeft goed gewerkt.

Wij hebben hangjongeren gevraagd een grote muurschildering te maken op ons plein. Zo worden zij ook betrokken bij het plein en is mogelijke overlast te beperken.

Caroline Mol, leerkracht OBS De Draaimolen
Lopen op gekleurde stammen

De school sprak over kleine beestjes en wilde planten en de ambtenaar van de gemeente had het over ongedierte en onkruid. Het was een uitdaging om hem te overtuigen van de ideeën die de school had.

Har Linssen, leerkracht OBS De Bundeling

In deze tabel kun je zien hoe je er bewust voor kunt zorgen dat het groene schoolplein zoveel mogelijk ruimte biedt voor natuur