Stap 2 Voorbereiding

Hoewel het misschien voor de hand ligt om met name de school en de kinderen te betrekken bij de planvorming, hebben wij vanaf het allereerste begin de buurt, maar vooral ook de buurtkinderen, betrokken. Onze leerlingen hebben bij de buurtkinderen gevraagd om ook mee te denken. Hiermee hebben we de basis gelegd voor het feit dat ons schoolplein nu een echt buurtplein is geworden.

Frans van Woggelum, lid managementteam De Bonte Vlinder

Biodiversiteit

Het is handig om in deze fase het ambitieniveau voor de biodiversiteit te bepalen. Hoe wil je met het schoolplein bijdragen aan het behoud en de versterking van biodiversiteit in de wijk? Bedenk welke soorten planten en dieren je op het plein wilt zien. Wil je veel kleuren, geuren, veel vlinders en vogels en kikkers?

Acties:

  • Inventariseer wat er al is aan planten en dieren.
  • Bepaal je ambities voor het soort natuur dat je verder wilt aantrekken. Hoe verwerk je dat straks in het ontwerp?
  • Vraag hulp bij bijvoorbeeld een afdeling Natuur en Milieueducatie in de omgeving. Misschien zijn er (groot)ouders die verstand hebben van planten, dieren en tuinieren. Veel kennis is ook aanwezig bij leden van de ecologisch hoveniersvereniging Wilde Weelde.

Ideeën:

  • Ga kijken bij andere scholen met een natuurlijk speelplein of op natuurspeelplaatsen.
  • Kijk ook eens in de tuinen van buurtbewoners of openbare heem- en natuurtuinen.
  • Inheemse plantensoorten groeien het beste en vergen het minste onderhoud.
  • Denk na over hoe het groen op het plein kan aansluiten op de natuur in de wijk.

Omdat onze school midden in de stad staat, wilden wij graag veel verschillende planten en dieren op het plein hebben. Er is een mooie stellage geplaatst waar druiven en klimplanten kunnen groeien en er zijn speciale planten die insecten en vlinders moeten aantrekken. Verder hebben we een bijenhotel en staat er een appelboom. Hier kunnen de kinderen straks niet alleen oogsten, maar ook prima in klimmen.

Henny Horeweg, OBS De Klimop