Stap 4 – Definitief plan

Werkplanning

Het is handig om op basis van het voorlopig ontwerp een werkplanning te maken. Wie doet wat en wanneer?

Acties:

 • Noteer in een schema alle activiteiten die nog gedaan moeten worden.
 • Denk niet alleen aan het plein zelf, maar ook aan de feestelijke oplevering, het informeren van ouders, omwonenden en andere betrokkenen en het regelen van een artikeltje + foto voor in de huis-aan-huisbladen.
 • Het is handig om in de werkplanning aan te geven wie voor welke activiteit verantwoordelijk is en wie de uitvoering daadwerkelijk ter hand neemt.
   

Ideeën:

 • Veel werk kan door vrijwilligers (ouders, omwonenden) worden gedaan, dat is niet alleen kostenbesparend, maar ook goed voor de betrokkenheid. Denk aan tegels weghalen, puin ruimen, afval afvoeren, muurtjes stapelen, verven.
 • Schakel voor sommige werkzaamheden professionele hulp in.

Begroting

Het is belangrijk om op basis van het voorlopig ontwerp de begroting bij te stellen. 

Acties:

 • Werk de begroting bij.
 • Ga op zoek naar  inkomstenbronnen. Onder het kopje ‘Ideeën’ treft u hiervoor suggesties aan. Kijk ook eens op de Springzaadwebsite voor ideeën.

Ideeën:

 • Denk aan de mogelijkheid kostenbesparend te werken. Gratis hulp bij de werkzaamheden kan veel arbeidsloon besparen. Via Marktplaats worden soms hele partijen bestrating of plantmateriaal gratis aangeboden. Blijf wel de gewenste kwaliteit in het oog houden!
 • Organiseer samen met de kinderen activiteiten waarbij je geld inzamelt voor het groene schoolplein (rommelmarkt, plantenmarkt, sponsorloop, verkoop van knutselwerken).
 • Denk aan sponsoring door het bedrijfsleven in de buurt.
 • Ook fondsen geven soms donaties voor groene schoolpleinen.

Onderhoudsplan

Het onderhoudsplan is één van de belangrijkste onderdelen in de planvorming voor het groene schoolplein. Onder ‘Ideeën’ vindt u mogelijkheden om in het onderhoud van het plein te voorzien.

Acties:

 • Bespreek met directie en leerkrachten hoe het onderhoud van het schoolplein past in het lesprogramma (mogelijke thema’s: zaaien/ oogsten, snoeien, verzorging planten/bomen).
 • Informeer bij aanbieders van (groot) onderhoud naar de mogelijkheden en kosten.
 • Stel een plan op voor regulier onderhoud (dagelijks/ wekelijks), jaarlijks/seizoensonderhoud en een plan voor de lange termijn.
 • Schakel vrijwilligers in via lokale maatschappelijke organisaties.

Ideeën:

Om het plein mooi groen te houden zijn er verschillende mogelijkheden:

 • U huurt een hoveniersbedrijf in voor het jaarlijkse groot onderhoud.
 • U neemt het onderhoud van het plein op in het lesprogramma en gaat samen met de kinderen onkruid wieden, snoeien, opbinden, schoffelen enzovoort. Dit kan roulerend per klas, of in een adoptiesysteem per tuingedeelte / – element.
 • U organiseert met ouders/ leerkrachten/ wijkcentra tuinwerkdagen.
 • U werkt met studenten in het kader van maatschappelijke stages of relevante opleidingen.
 • U richt een tuingroep op die de tuin zal onderhouden, eventueel onder leiding van een (ecologische) hovenier.
 • Vrijwilligers inschakelen via lokale maatschappelijke organisaties.

Valkuil:

Als er niet goed is nagedacht over het onderhoud, komt de levensduur van het groene schoolplein onder druk te staan.

In het midden een natuurlijk amfitheater voor buitenlessen, klassenvieringen en optredens, door de kinderen prachtig versierd met kleurrijk mozaïek…een ondertunnelde speelheuvel van gras met daarop een glijbaan, een klimboom, een hobbelig stammenpad en robuuste beplanting om doorheen te struinen en verstoppertje te spelen…naast het schoolgebouw krijgt het regenwater de vrije loop vloeiend naar een waterspeelplaats, waar kinderen dammetjes bouwen, poeltjes graven en water pompen…hekken van wilgentenen en een prachtige gevlochten tipitent voor geheime kindervergaderingen of om vader en moedertje te spelen…misschien een kruidentuin met tomatenplanten langs de randen…een walnoot of een appelboom…Er is zoveel mogelijk!

Marjan Deurloo, ouder Vrije School Valentijn

Om te zorgen dat de kindernatuurtuin zich jaarlijks blijft ontwikkelen (want zo’n tuin is nooit klaar), heeft de school een werkgroep opgezet met leerkrachten en actieve ‘tuin-ouders’. Die werkgroep beheert feitelijk de kindernatuurtuin. Een paar keer per jaar komt de werkgroep bij elkaar en maakt dan plannen voor wat ze in welke periode gaan aanpakken.

Har Linssen, leerkracht OBS De Bundeling