Groene pedagoge Ilse Vonder overleden

Een groot groen hart voor kinderen, dat is wat Ilse Vonder het meest typeert. Als orthopedagoog en speltherapeut wijdde ze haar hele leven aan kinderen die een steuntje in de rug nodig hadden om de mens te worden die ze in aanleg zijn. In de loop der jaren is daar de natuur bijgekomen als voorwaardelijke en helende kracht om dat voor alle kinderen veilig te stellen. Via de Stichting Groene Pedagogiek en Stichting Springzaad, maar ook via allerlei lokale initiatieven in Arnhem heeft ze die stip op de horizon actief ondersteund en via publicaties uitgedragen. We zijn elkaar in allerlei situaties de afgelopen 50 jaar tegengekomen, onlangs nog op een inspirerende excursie naar speelnatuur in Freiburg (Dld).
Ilse, daar was je in je element, wanneer je vanuit het kind denkend, de beste inrichting van groene speelplekken van suggesties voorzag. Bij een basisschool in een nieuwbouwwijk fotografeerde je een levenswijsheid die je erg aansprak en vertaalde: ‘Als je je herinnert wie je bent, zal je stoppen jezelf te haten voor wat je vreest te zijn.’

Ilse heeft naar aanleiding van onze herfstige excursie naar het Duitse Freiburg in oktober een artikel geschreven over de geheime plekjes, die we daar op veel schoolpleinen mochten ontdekken.

Lees hier dit artikel van Ilse.

Het was me een genoegen, Ilse en een goede reis gewenst!

door Pjotr Timmerman