Hier verschijnt al het nieuws over Groeneschoolpleinen

Let op: deze training is bestemd voor mensen uit de Provincies Drenthe (voorrang), Friesland en Groningen

Nieuwe cursus van Springzaad om scholen hierbij te helpen

Er worden op dit moment gelukkig veel groene schoolpleinen in Nederland aangelegd. Helaas zien wij dat scholen, na de aanleg denken ”Het is klaar!”. Een groenschoolplein heeft echter onderhoud nodig. Het plein verandert met de jaren en door het gebruik.  Wij zien vaak dat de pleinen achteruitgaan door slecht onderhoud. Er ontstaan schoolpleinen met veel kale plekken, tot zelfs schoolpleinen met wateroverlast. Er is te weinig kennis, te weinig budget of het wordt niet goed georganiseerd. 

Om scholen hierbij te helpen en de hovenier erbij te ondersteunen heeft Springzaad een online beheercursus gemaakt. Bij het maken van de cursus hebben we steeds de belangrijkste regel in gedachte genomen: Denk logisch na. Want sommige problemen zijn geen problemen maar horen bij natuurlijk spelen. 

De cursus behandelt alle aspecten van het onderhoud, waar je aan moet denken, hoe je het onderhoud kan organiseren op je school, wie je erbij kan betrekken. 

De cursus bestaat uit vier modules met daarin korte video’s over deze onderwerpen:

  • 1: Wat moet er gebeuren?
  • 2: Hoe houd je het groen?
  • 3: Hoe regel je het onderhoud?
  • 4: Veel voorkomende problemen

De gemeente Rotterdam heeft de realisatie gefinancierd. De partners Speelnatuur (Suzanne van Ginneken) en atelier Ondertussen (Annemiek Bongers) hebben de cursus voor ons gemaakt. 

We hopen dat veel scholen het onderhoud gelijk goed gaan aanpakken, zodat de pleinen mooi blijven in de toekomst. 

Ben je betrokken bij een groen schoolplein en wil je ze hierin advies geven, dan kun je ze wijzen op de site van Springzaad voor meer informatie:

https//springzaad.nl/cursussen

of op de site van Speelnatuur:

https://speelnatuur.nl/onderhoud-groen-schoolplein/

Hoe draag je zorg voor ontwikkeling en continuïteit van een levendig speel/leerlandschap tussen kindererosie, groeikracht en de perikelen van het dagelijks leven?

Vrijdag 20 mei 2022 van 10.00 – 17.00 uur

Den Haag/ Ypenburg / Zoetermeer

Voor hoveniers, ontwerpers en andere geïnteresseerden die belangstelling hebben in het ontwikkelen en beheren/ onderhouden van duurzaam levendige groen/blauwe leerlandschappen bij scholen. Deze excursie wordt georganiseerd en begeleid door ervaren Springzaadpartners: Jan van Schaik zandraket.nl & Wouter van Santen Biotooptuinen.nl & Sigrun Lobst Aardrijk. landschap en spel & Jurek Minderman

Vaak gaat het over het aanleggen van speelnatuur tijdens workshops van Springzaad, maar:

  • Hoe hou je het groen/blauwe speel/leerlandschap door vele jaren groen, groeiend en levendig?
  • Hoe maak je groei en ontwikkeling een essentieel onderdeel van de beleving, de speel- en de leerwaarde van de plek?
  • Hoe houd je duurzaam contact met de school, de ouders, de gemeente en bovenal de kinderen? 

Dit en veel meer komt aan bod tijdens de excursie die Stichting Springzaad organiseert op vrijdag 20 mei 2022. We gaan op bezoek bij drie schoolpleinen in de omgeving van Den Haag die al een mooie leeftijd bereikt hebben. Tijdens die bezoeken zullen betrokken personeelsleden spreken, zijn ontwerper, uitvoerende en onderhoudende hoveniers aanwezig en staan te woord, en gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van verschillende thema’s en vragen.

We bezoeken de volgende schoolpleinen:
Het Startpunt, Den Haag, Schilderswijk (sinds 2014)
De Paradijsvogel, Den Haag Ypenburg (sinds 2013)
Vrije school De Vuurvogel, Zoetermeer (sinds 2011)

Ga je met ons een dagje mee op bezoek bij drie volwassen schoolterreinen in Den Haag, Ypenburg en Zoetermeer? Meld je dan aan via de rode aanmeldbalk in deze nieuwsbrief of gewoon door een mail te sturen naar info@springzaad.nl

Plaats en locatie: Drie doorontwikkelde schoolpleinen in Den Haag/ Ypenburg en Zoetermeer

Kosten: € 95,-  Gasten;  € 80,- OASEnetwerk;  € 70,-  Partners Springzaad  (prijzen incl BTW) . Incl koffie/thee & koek en vegetarische, biologische lunch

Het is mogelijk een certificaat van deelname te ontvangen.

Opgave:  meld je nu aan via info@springzaad.nl

door Nicole van den Bongerd

Steeds meer scholen in Nederland kiezen voor een groen schoolplein met het idee dat ze door het vergroenen van het schoolplein een positieve bijdrage kunnen leveren aan een gezonde ontwikkeling van kinderen en aan biodiversiteit en klimaatbestendigheid. Er wordt echter geconstateerd dat de speel-, leer- en natuurwaarde van veel Nederlandse groene schoolpleinen nog niet optimaal is wat ten koste kan gaan van het positieve effect van een groen schoolplein. 

Om scholen, hoveniers, ontwerpers en anderen te ondersteunen met het ontwerp van groene schoolpleinen zijn Jolanda Maas en Nicole van den Bogerd van de Vrije Universiteit Amsterdam in juli 2020 een onderzoeksproject gestart. Het doel van dit project is het ontwikkelen van een ‘Groen Schoolplein Beoordelingstool’ die inzicht geeft in welke aspecten van een groen schoolplein belangrijk zijn voor het spelen en leren van alle kinderen én de biodiversiteit en klimaatbestendigheid van de omgeving. Springzaad is een partner in dit onderzoek, samen met de Hogeschool Leiden, Wageningen Universiteit en Research, InHolland, Stichting de Groene Stad, IVN, Vereniging Gemeente voor Duurzame Ontwikkeling, Greenport Aalsmeer en Nederland, Snoek Hoveniers, de provincies Overijssel, Noord-Brabant, Noord-Holland, Friesland en de gemeente Almere. 

Het onderzoeksproject is gestart met een uitgebreid literatuuronderzoek naar de positieve effecten van groene schoolpleinen. Dit heeft onder andere geleid tot de white paper ‘De waarde van een natuurlijke, gezonde buitenruimte rond scholen‘ . Ook is er een wetenschappelijk artikel geschreven dat inzicht geeft in welke mechanismen ten grondslag liggen aan de positieve effecten van groene schoolpleinen (binnenkort beschikbaar). 

Het literatuuronderzoek was ook de basis voor de eerste versie van de ‘Groene Schoolpleinen Beoordelingstool’. Deze is daarna doorontwikkeld met behulp van 40 Nederlandse experts op het gebied van groene schoolpleinen, spel, natuur, ontwerp, biodiversiteit en klimaatbestendigheid. De doorontwikkelde tool is getest op maar liefst 19 groene schoolpleinen. Uit deze test blijkt dat de beoordelingstool goed in te vullen is in de praktijk! 

Op dit moment lopen er drie sporen in het onderzoeksproject. Ten eerste, de Vrije Universiteit Amsterdam start in maart 2022 een onderzoek naar de speelwaarde en leerwaarde op groene schoolpleinen. Hoe, waar en met wie spelen kinderen op groene schoolpleinen? En, worden groene schoolpleinen gebruikt voor lessen en indien dat zo is, wat levert dit op? Vervolgens wordt er gekeken naar hoe het ontwerp van groene schoolpleinen – beoordeeld met de ‘Groene Schoolpleinen Beoordelingstool’ – invloed heeft op de speelwaarde en leerwaarde van groene schoolpleinen. Resultaten van dit onderzoek zullen nog meer inzicht geven in het belang van het ontwerp van groene schoolpleinen voor de ontwikkeling van kinderen. 

Ten tweede wordt er, samen met Springzaad, IVN en NLGreenlabel, onderzocht hoe de verschillende beoordelingsinstrumenten die beschikbaar zijn in Nederland geïntegreerd kunnen worden. We hopen hiermee te bereiken dat in de toekomst iedereen die een groen schoolplein wil ontwerpen op één plek breed gedragen ontwerprichtlijnen kan vinden.

Ten derde, de Hogeschool Leiden ontwikkelt, aan de hand van alle inzichten uit het project, scholing voor scholen, ontwerpers en hoveniers. Zo kan de verworven kennis worden overgedragen naar professionals uit verschillende werkvelden.   

Het project loopt tot juni 2023. Via de Nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte.  


Op de natuurspeelplaats van basisschool Het SchatRijk (Zaandijk) is onlangs het eerste vignet ‘Groene Schoolpleinen’ geplaatst. 
Directeur Marc van de Geer: “Dit vignet laat zien dat ons groene schoolplein echt de moeite waard is. In de afgelopen jaren hebben we steeds mooie onderdelen toegevoegd, zoals de paddenpoel, waterspeelplaats, leemoven, insectenhotel en moestuin. Die maken allemaal onderdeel uit van onze rijke leeromgeving. We hebben nog genoeg wensen, dus voorlopig zijn we nog niet klaar, maar de kinderen kunnen hier nu al heerlijk spelen en met allerlei aspecten van de natuur in aanraking komen. De speelplaats wordt ook steeds meer gebruikt voor onze buitenlessen. Mooi toch? We zijn er super trots op dat Springzaad ons dit vignet heeft toegekend!”

Heeft jouw school ook zo’n mooi groen schoolplein dat het vignet verdient? Lees HIER hoe je het vignet aanvraagt en wat de kosten daarvan zijn.
Fotoimpressie ‘Groene schoolpleinen’ van EBS Het SchatRijk, Zaandam