Hier verschijnt al het nieuws over Groeneschoolpleinen

Bekroon je mooie groene schoolplein met het Springzaad jubileumvignet op de gevel van de school! 

Het vignet is een trotse uiting van een écht duurzaam, groen en levendig schoolplein. Hiermee kun je aan ouders en bezoekers laten zien, dat je waarde hecht aan kwaliteit als het gaat om een groene speel-/leeromgeving van de kinderen.

De kwaliteit is gebaseerd op een checklist die opgesteld is door het Expertisenetwerk Groene Schoolpleinen van Stichting Springzaad. 

Het is niet eenduidig te benoemen wat een kwalitatief goed groen schoolplein is. Elk groene schoolplein heeft andere kansen, kenmerken en onderdelen. We hebben een checklist opgesteld, die de belangrijkste criteria benoemt, die er echt toe doen, als je een duurzaam en levendig speels leerlandschap als buitenlokaal aan je school wilt toevoegen. Deze criteria zijn onder te verdelen in drie categorieën: inrichting, spelen en lesgeven. 

De checklist wil je helpen kansen te zien en (nóg beter) te benutten.

Vignet Groene Schoolpleinen

Springzaad heeft een lijst met belangrijke elementen opgesteld, die een ‘levendig en uitdagend’ groen schoolplein kenmerken. Als de school deze lijst afvinkt, wordt duidelijk wat er reeds gerealiseerd is en waar nog kansen liggen.

Springzaad is van mening, dat een school die grotendeels aan deze criteria voldoet, het vignet waard is. Waar nog zaken gerealiseerd kunnen worden, zal de school gemotiveerd zijn om daaraan verder te werken.

Groen doet goed!

Een school met een écht groen schoolplein is trots op dit speelse leerlandschap. 

Daar zijn allerlei elementen te vinden, die het voor kinderen mogelijk maken te midden van een levendige groene omgeving te spelen, leren en recreëren, ontdekkingen te doen, te bouwen, te creëren en experimenteren en vooral de natuur te leren kennen. 

Stichting Springzaad zet zich al vele jaren in voor speelnatuur, waaronder groene schoolpleinen. Springzaad kent een groot netwerk van vrijwilligers en professionals, zoals ontwerpers en speelplaatsbouwers, die allemaal werken aan aanleg en onderhoud van natuurspeelplaatsen of groene schoolpleinen. Springzaad doet dit door het verspreiden van kennis, good practice, het organiseren van seminars, cursussen en uitgeven van boeken en brochures.

Ook onderhoudt Springzaad verschillende websites, waarop veel goede voorbeelden van groene schoolpleinen. 

 

Het vignet

Het vignet is een hoogwaardig emaillen bord van 15 x 15 cm, voorzien van vier boorgaten. 

Verkrijgbaar bij Stichting Springzaad voor € 125,- incl. BTW, verpakking, verzending, administratiekosten

Het aanvraagformulier voor het vignet kun je hieronder downloaden

Nieuw onderzoek gestart naar hoe een schoolplein idealiter ingericht kan worden ter ondersteuning van de ontwikkeling van kinderen, biodiversiteit en klimaatbestendigheid

Steeds meer scholen in Nederland kiezen voor een groen schoolplein. Een goed ingericht groen schoolplein kan bijdragen aan de gezonde ontwikkeling van kinderen, biodiversiteit en klimaatbestendigheid. Het groen wordt echter nog niet altijd optimaal ingezet op het schoolplein wat mogelijk ten koste kan gaan van de positieve effecten.  Zo heeft het groen op het schoolplein vaak vooral een esthetische waarde maar kunnen kinderen niet met het groen spelen. Ook wordt er soms gekozen voor kunstgras wat niet bijdraagt aan de biodiversiteit of klimaatbestendigheid of wordt er gekozen voor speeltoestellen met een natuurlijk uiterlijk wat in essentie geen betere speelwaarde heeft dan de speeltoestellen van metaal.

Om scholen, leerkrachten, hoveniers en ontwerpers te ondersteunen bij het optimaal ontwerpen van groene schoolpleinen zijn we afgelopen juni gestart met een driejarig onderzoeksproject. Binnen het project wordt een kwaliteitstool ontwikkeld die beschrijft aan welke aspecten een groen schoolplein moet voldoen om de ontwikkeling van kinderen, biodiversiteit en klimaatbestendigheid optimaal te stimuleren. Na de ontwikkeling van de kwaliteitstool, wordt de inzet van groen op groene schoolpleinen in Nederland getoetst met de kwaliteitstool en wordt er scholing ontwikkeld die bedoeld is om geïnteresseerde te leren hoe een groen schoolplein optimaal ingericht kan worden en aandacht besteed aan achterliggende theoretische grondslag van de gekozen inrichtingsopties. 

Het is onze missie om een kwaliteitstool te ontwikkelen die zowel scholen, hoveniers als ontwerpers ondersteunt in het ontwerpen van een groen schoolplein zodat het groen optimaal ingezet gaat worden. Om dit te bereiken werken wetenschappers van de Vrije Universiteit, Hogeschool Leiden, Wageningen Universiteit en Research en InHolland Rotterdam samen met partners met ontzettend veel praktijkervaring en kennis. Betrokken bij dit project zijn Stichting de Groene Stad, Snoek hoveniers, IVN, Stichting Springzaad, Groen onderwijs centrum, Greenport Aalsmeer, Greenport Nederland, Vereniging voor duurzame ontwikkeling, Provincie Overijssel, Provincie Noord-Brabant, Provincie Noord-Holland, Provincie Friesland en de gemeente Almere. Het project is onderdeel van het programma De Groene Agenda 2020 – 2023 en wordt gefinancierd door de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. 

Meer weten over het project, neem contact op met Jolanda maas (jolanda.maas@vu.nl) of Nicole van den Bogerd (n.vanden.bogerd@vu.nl) van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Groene schoolpleinen in beeld

Het Springzaad ideeënkoffertje met 30 fotocollages van inspirerende speelnatuur heeft vele jaren goede diensten gedaan bij het cocreatieve ontwerpen van speelnatuur. De laatste jaren is steeds vaker de vraag gerezen naar een vergelijkbare verzameling van inspirerende thematische fotocollages, die speciaal voor gebruik bij schoolpleinprojecten afgestemd is. De nieuwe inspiratiemap met 23 A3-fotocollages is nu klaar.

Het Springzaad expertisenetwerk Groene schoolpleinen heeft het initiatief genomen, om de nieuwe collages te ontwikkelen. Uit de enorme schat aan foto’s, bijeen gedragen in vele jaren excursies, studiedagen en projecten bij scholen in Nederland, maar ook daar buiten is een keuze gemaakt en zijn 23 thema’s gegroepeerd.
Bij de financiering van de voorbereidende werkzaamheden zijn verschillende organisaties betrokken, onder andere het FondsNME en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Bij de uiteindelijke productie van de inspiratiemap worden we ondersteund door het expertisecentrum Groene School.
Machteld Klees heeft de vormgeving verzorgd in samenwerking met Maike Nelissen van het Springzaad expertisenetwerk Groene Schoolpleinen.

Prijs € 80,- incl 9% BTW, porto en verpakking/ verzending naar Nederland

Lees verder

Samen met haar groene partners heeft provincie Overijssel de ambitie om alle schoolpleinen in Overijssel in 2025 te vergroenen. Stichting Springzaad, Natuur en Milieu Overijssel en IVN Overijssel willen de komende jaren samen met de provincie en andere partners scholen ondersteunen in dit proces. Ziet u ook mogelijkheden om een steentje bij te dragen? Graag! Op deze website kunt u meer lezen over de projectvorderingen en over goede praktijkvoorbeelden. En hier alvast een leuk filmpje  ter inspiratie!!