Een groot groen hart voor kinderen, dat is wat Ilse Vonder het meest typeert. Als orthopedagoog en speltherapeut wijdde ze haar hele leven aan kinderen die een steuntje in de rug nodig hadden om de mens te worden die ze in aanleg zijn. In de loop der jaren is daar de natuur bijgekomen als voorwaardelijke en helende kracht om dat voor alle kinderen veilig te stellen. Via de Stichting Groene Pedagogiek en Stichting Springzaad, maar ook via allerlei lokale initiatieven in Arnhem heeft ze die stip op de horizon actief ondersteund en via publicaties uitgedragen. We zijn elkaar in allerlei situaties de afgelopen 50 jaar tegengekomen, onlangs nog op een inspirerende excursie naar speelnatuur in Freiburg (Dld).
Ilse, daar was je in je element, wanneer je vanuit het kind denkend, de beste inrichting van groene speelplekken van suggesties voorzag. Bij een basisschool in een nieuwbouwwijk fotografeerde je een levenswijsheid die je erg aansprak en vertaalde: ‘Als je je herinnert wie je bent, zal je stoppen jezelf te haten voor wat je vreest te zijn.’

Ilse heeft naar aanleiding van onze herfstige excursie naar het Duitse Freiburg in oktober een artikel geschreven over de geheime plekjes, die we daar op veel schoolpleinen mochten ontdekken.

Lees hier dit artikel van Ilse.

Het was me een genoegen, Ilse en een goede reis gewenst!

door Pjotr Timmerman

Welkom Marc van de Geer als nieuwe voorzitter!

Voorafgaand aan het middagprogramma van de partnerdag hebben wij als bestuur tijd genomen om algemene bestuurstaken te bespreken en uit te wisselen. Dit vooral om over en weer nader kennis te maken met Marc van de Geer. De meeste van ons kennen Marc van een eerdere Springzaad bijeenkomst. Samen met Ilse Chang, Jan de Vries, Cindy Henneman en Ellie van der Schriek voert hij het regio-consulentschap in Noord-Holland. Ook is hij actief  betrokken bij het nieuwe vignet vanuit het Expertise Netwerk Groene Schoolpleinen. Dit najaar hebben wij hem benaderd met de vraag om voorzitter te worden van de Stichting, hier ging onder andere een uitgebreid telefoongesprek met Heilien Tonckens aan vooraf.

Heilien had enige tijd geleden al aangegeven om uit te kijken naar een opvolger voor haar als voorzitter van Springzaad, zodat ze meer tijd krijgt voor andere eigen bezigheden.

Na het raadplegen van zijn achterban en een persoonlijke afweging heeft Marc ingestemd met ons verzoek. Heilien is daarmee nog niet direct helemaal weg, op de achtergrond zal ze beschikbaar zijn en te benaderen met vragen of voor overleg.

Er is vertrouwen uitgesproken dat we in Marc een geschikt persoon denken te hebben gevonden die Springzaad goed kan vertegenwoordigen. En het voornaamste is dat we hetzelfde doel voor ogen hebben. namelijk het streven naar en ontwikkelen van ruimte voor natuur en kinderen.

Marc, welkom in het Springzaad bestuur en natuurlijk veel succes en plezier met ons.

We gaan er vanaf het nieuwe jaar weer samen tegenaan!

We wensen iedereen leesplezier en fijne dagen toe!

Bestuur Springzaad

Hieronder stelt Marc zich aan jullie voor:

In de afgelopen jaren is er steeds meer wetenschappelijk bewijs gekomen voor iets wat we eigenlijk allang wisten: natuur doet de mens goed. In mijn rol als directeur van ‘Het SchatRijk’, een basisschool met een natuurspeelplaats, kan ik dagelijks genieten van situaties, waarin kinderen spelen, zich verwonderen over de natuur en daar van alles beleven. Dit vrije spelen in de natuur draagt in veel opzichten bij aan een gezonde ontwikkeling van kinderen. Het is mijn missie om het onderwijs te inspireren tot de transitie van grijze naar groene schoolpleinen en die interessante buitenruimte ook volop in te zetten voor mooi en goed onderwijs. 

Dat ik daar ook via Springzaad een bijdrage aan mag leveren, beschouw ik als een voorrecht en waardevolle aanvulling op mijn andere activiteiten die ik zowel beroepsmatig als in mijn vrije tijd uitvoer. Naast mijn directeurschap ben ik bovenschools beleidsmedewerker Cultuureducatie bij Agora. Ik houd van fotograferen, het oude Nederlandse cultuurlandschap en volg politieke en maatschappelijke ontwikkelingen via de media en nieuwsbrieven. Als lid van de werkgroep ‘Open Joodse Huizen Zaanstreek’ draag ik bij aan de overdracht van kennis over de Holocaust.

Tenslotte: ik ben 62, getrouwd met Esther, vader van vier volwassen kinderen en opa.

Met vriendelijke groet, Marc van de Geer

Let op: deze dag is bestemd voor de aangesloten partners en de regieconsulenten van Stichting Springzaad.

Heb je interesse in deelname, maar ben je nog geen partner, informeer dan hier naar de mogelijkheden: info@springzaad.nl

Let op: deze training is bestemd voor mensen uit de Provincies Drenthe (voorrang), Friesland en Groningen

2 & 3 februari 2023 Amersfoort

In opdracht van Stichting Springzaad door: 

Keurmerkinstituut Nederland