Op een zonnige novemberdag vorig jaar was ik met Orthopedagoge Ilse Vonder op het 4-Seizoenen-
pleintje van Stichting Entrea Lindenhout in Apeldoorn. Ruim 10 jaar geleden had Ilse het initiatief
genomen voor ontwerp en aanleg van deze groene speelplek. Kinderen speelden er nu ook weer
naar hartenlust. Er fladderden vlinders en een bonte specht timmerde op een oude beuk. Volop
leven. Maar we zagen ook dat de speelplek hard toe was aan renovatie. ‘Anneke, ik wil deze plek
weer mooier maken, wil jij mij daarbij helpen?’ Was haar vraag. Natuurlijk wilde ik dat. Drie weken
later was Ilse er niet meer.


De vraag van Ilse bleef rondzingen in mijn hoofd. Ilse had ook met vriendinnen en collega’s over haar
renovatiewens van deze plek gesproken. Deze wens bracht ons samen om te kijken of renovatie
mogelijk was. Hierboven vind je een indrukwekkend filmpje van Ilse over haar Droom.


Waarom wilde Ilse speciaal deze plek renoveren? Dat heeft te maken met de groep kwetsbare
kinderen die er gebruik van maken. Ilse heeft jaren gewerkt met kinderen met allerlei
gedragsproblemen / psychiatrische problemen. Juist voor deze groep werkt spelen in het groen
helend. Vaak komen juist deze kinderen niet in contact met groen. Haar droom was dat spelen in het
groen voor deze kinderen mogelijk moest blijven. Entrea Lindenhout heeft al jaren te maken met
bezuinigingen. Geld voor renovatie en onderhoud is er nauwelijks. Dat wist Ilse.


Behalve door kinderen van de dagbehandeling van Entrea Lindenhout wordt het 4-Seizoenenpleintje
ook door kinderen van de aangrenzende kinderopvang gebruikt, de fysiotherapeut werkt er soms
met de kinderen en ook maatschappelijk werk maakt gebruik van de plek samen met kinderen en
ouders bij bijvoorbeeld intakegesprekken.


We zijn bijna een jaar verder. Er is contact geweest met Entrea Lindenhout. Er ligt inmiddels een
schetsontwerp dat binnenkort besproken wordt. Omdat we z.s.m. daarna aan de slag willen met
deze plek zijn wij alvast op zoek naar Springzaadmedewerkers en andere vrijwilligers die hun
menskracht ter beschikking willen stellen voor dit project en / of een deel willen sponseren bijv. door
het leveren van materialen. We denken met voldoende vrijwilligers eind november begin december
2 of 3x een werkdag te organiseren en zo deze klus te met elkaar te klaren.


Wie of wat zoeken we?


We zoeken vrijwilligers en sponsoren voor de invulling van een groot aantal kleine wensen:

 1. herstel van 2 wilgenhutten en de wilgentunnel
 2. realisatie van ´het tuintje van Ilse´, met o.a. plantjes uit de tuin van Ilse
 3. herstel van beplanting achter langwerpige stapelmuur
 4. hulp bij ontwerp en uitvoering van een verkeersparcours
 5. betonverf voor het verkeersparcours
 6. snoei van de aanwezige (fruit)bomen (max. 7)
 7. herstel van kleine pergola bij de entree (en opbinden van druif)
 8. wieden en aanvullen van plantenbak met o.a. aardbeiplanten, kruiden en bessen
 9. donatie van 7 nieuwe bomen (waaronder 2 els en 1 liquidambar)
 10. aanplant van deze nieuwe bomen
 11. het verwijderen van gras bij de zandwaterspeelplek en aanvullen/sponseren van nieuw speelzand
 12. realisatie van een extra speelwatergoot
 13. het schilderen van de nieuwe donateursboom
 14. boomstammen en boomstamblokken (leveren en plaatsen)
 15. realiseren van een takkenril
 16. het coördineren van de aanleg project
  Daarnaast ook de oproep voor sponsering van een paar grotere wensen (mogelijk niet haalbaar
  vanwege kosten en keuring):
 17. herstel van het huisje met glijbaan en klauterparcours
 18. een nestschommel met valzand (en aanpassing van het terrein rondom)
 19. eenvoudig parcours van stapstenen en boomstammen eventueel als alternatief voor 17.

Ik hoop dat jullie willen kijken naar wat je kunt bijdragen aan ‘De droom van Ilse!’


Ook een gift is welkom. Graag op rekening nummer NL69 TRIO 0777 8546 00 t.n.v. Stichting Groene
Pedagogiek o.v.v. Donatie droom Ilse [eventueel nog specifiek noemen waarvoor.]


Namens de groep vrienden en collega’s van Ilse, dank jullie wel!


Voor meer informatie: Anneke Rodenburg tuinenvlinder@gmail.com 0570513027 of (liever na
afspraak via app) 06-11141982


Meer over Ilse Vonder HIER


Klik HIER of op de afbeelding om je aan te melden

Heilien ontvangt ons en leidt ons rond op het terrein van de voormalige tuinbouwschool Frederiksoord, waar Heilien actief mee werkt bij de reactivering van dit historische tuinlandschap met een bijzonder verhaal.
In het felle zonnetje dankt ieder bestuurslid met een persoonlijke herinnering en een cadeautje Heilien voor de gezamenlijke tijd.
Pjotr heeft een muzikaal poetisch afscheidsverhaal voor Heilien voorbereid.

Op zaterdag 7 oktober werd voor de tweede keer de Rob Leopold & Hein Koningenprijs uitgereikt. Deze wisseltrofee is bedoeld voor vernieuwende initiatieven in het natuurrijke groen. 

De prijs ging ditmaal naar kunstenaar Chantalla Pleiter. Zij zet nieuwe media in om andere, nieuwe doelgroepen te bereiken. Met haar project ‘Biodiversity in Augmented Reality’ laat zij planten hun eigen verhaal vertellen. Op aanstekelijke wijze maak je kennis met de veelzijdigheid van de natuur. Deze vorm is heel geschikt om ook jongeren te bereiken en hen het belang van biodiversiteit te laten ervaren. De prijs bestaat uit een beeldje, gemaakt door Hester de Beus en en ditmaal, heel toepasselijk, het boek Flora Batava.

De prijs is genoemd naar Rob Leopold (in 2005 overleden schrijver, dichter, filosoof en inspirator van onder meer natuurtuinen) en Hein Koningen (voormalig hoofd van het Amstelveense heemgroen en oud-voorzitter van Stichting Oase). Beiden hebben, elk op hun eigen wijze, een grote bijdrage geleverd aan het denken over, stimuleren en realiseren van natuurrijke tuinen en parken. De Rob Leopold & Hein Koningenprijs wordt uitgereikt aan jonge mensen die de natuurrijke leefomgeving op bijzondere wijze bevorderen.

In 2018 werd de prijs voor de eerste maal uitgereikt aan Jasper Helmantel en Jojanneke Bijkerk van de Cruydt-Hoeck. Zij ontwikkelden  groot sortiment wilde plantenzaden en wilde planten, beschikbaar voor professionals en particulieren. Samen met hun team adviseren zij over de toepassing van inheemse planten. Ook stimuleren zij allerlei initiatieven op het gebied van biodiversiteit.

De prijs werd ditmaal uitgereikt tijdens de tweede Oase Netwerkdag. In het Oase Netwerk werken organisaties samen die zich bezighouden met de natuurrijke leefomgeving. Dit zijn Vakgroep Wilde Weelde (ecologisch hoveniers en ontwerpers), Stichting Springzaad (speelnatuur), Samenwerkende Natuurrijke Tuinen en Parken (SNTP) en Stichting Oase (o.a. uitgever tijdschrift Oase). Door kennis te delen, scholing en gemeenschappelijke activiteiten aan te bieden, werken zij samen aan meer biodiversiteit in de woonomgeving.

SZ Zandkastelendag 2023 – een ooggetuige vertelt.

Op zaterdag 2 september jongstgeleden, was op het Noordstrand van Bergen aan Zee de achtste en zonnige editie van het jaarlijkse Zandkastelenfestijn van het Oase-netwerk. Het was voor mij de eerste keer dat ik deelnam; eerder was het er niet van gekomen. Van tevoren had ik mij natuurlijk geprobeerd een beeld te vormen van wat mij te wachten zou staan. Als kastelenliefhebber was het niet verwonderlijk dat daarbij vooral gedachten over torens, een slotgracht en metersdikke muren naar voren kwamen: een flinke opgave! Pas later zou ik begrijpen dat de fysieke inspanning maar één aspect is, de diepere vreugde en ware opbrengst van deze dag gaan daar ver aan voorbij. 

Om tien uur verzamelden we ons op de afgesproken plek. Leon, een van de organisatoren, had de dag tevoren zorgvuldig uitgemeten op welke momenten eb en vloed ons voldoende tijd zouden geven om het kasteel op te bouwen. Hij kon zelfs vertellen op welk tijdstip de vloed het kasteel weer zou verzwelgen. ‘Als we achtentwintig stappen vanaf de strandpaal richting zee zetten, kan dáár met bouwen gestart worden’. Pjotr sprak uit, dat hij graag de contouren wilde uitzetten van een kasteel met een organisch vloeiende muurlijn. En zo geschiedde. 

In het vochtige zand werden met een schep soepele rondingen getrokken; de contouren van wat later tot een geliefd bouwwerk zou uitgroeien. Als vanzelf werden de meegebrachte spades en batsen enthousiast ter hand genomen. De eerste geulen en heuvels ontstonden, nog redelijk vormloos en producten van grote inspanningen om toch vooral iets van een kasteel te bouwen. Wie moe werd, stopte en kon wat drinken in de luwte van de grote tent.

Halverwege het bouwproces verscheen Dorine met haar dochter Isa, die, aangemoedigd door de vrije ruimte en gebruikmakend van hun eigen creatieve talenten, een van de opgetrokken zandheuvels zorgvuldig bewerkten tot een imposante drakenkop. De groep Amsterdamse kinderen, die vanaf het begin enthousiast meebouwde, werd hierdoor uitgedaagd om de kop verder uit te bouwen met een geschubde rug. Maar daarmee eindigde het niet. Dankzij talloze verzamelde schelpen, zoals scheermesjes, rozebottels en bosjes zeewier kreeg de draak priemende ogen, vervaarlijke tanden en scherpe klauwen. Alsof dit nog niet genoeg was, werden uit het opgehoopte zand een prachtig vormgegeven zeemeermin en een kameleon ontsloten. Het grote zandkasteel bleek een fantasievol, opgetrokken meesterwerk te zijn, vormgegeven door vele handen en  resultaat van samenwerking, creativiteit en veel plezier. 

Tijdens het bouwen was er alle ruimte voor ontmoeting, kennismaking en het uitwisselen van verhalen. Toevallige passanten bleven verwonderd staan en namen de tijd het bouwproces te beschouwen. Velen uitten hun waardering voor het initiatief en sommigen wilden meer weten over de aanleiding van deze dag. Er ontstonden gesprekken over speelnatuur, schoolpleinen en het klimaat. 

Terwijl laat in de middag de laatste hand werd gelegd aan de imposante vinnen van de zeemeermin, ontdekten de kinderen dat de branding nu wel heel dichtbij kwam. De berekeningen van Leon bleken feilloos te kloppen: ons kunstwerk was precies op de juiste plaats gesitueerd en zou over niet al te lange tijd ten prooi vallen aan de golven. Met iedere minuut stroomde er meer en meer water in de eerder drooggevallen geulen. Moedig probeerden de kinderen her en der gaten te dichten en hun bouwwerk te behoeden voor verder verval, maar het was onbegonnen werk. Het schouwspel dat zich voor onze ogen voltrok, maakte indruk op iedereen die het gadesloeg. Stilzwijgend en berustend zagen we hoe bij iedere golf de draak langzaam door het wassende water werd verslagen, de zeemeermin weggleed in de armen van Neptunus en ook de kameleon koos voor het ruime sop. De prachtig vormgegeven zeester en de octopus werden overspoeld en verenigden zich uiteindelijk met hun soortgenoten in de zee. Tenslotte konden ook de twee mooie druipsteentorens en de grote toren geen weerstand meer bieden en zakten langzaam weg in de golven, totdat slechts een rimpeling in het zand herinnerde aan hun kortstondig bestaan. 

Gedachten over vergankelijkheid en de eindigheid der dingen, vermengden zich met ontzag voor de krachten van de schepping. Bij mij overheerste vooral het gelukzalige gevoel dat ik vandaag getuige was geweest van iets heel moois, waarvan de opbrengst veel verder reikt dan het genoegen van deze ene dag. Kinderen hebben eindeloos veel plezier gehad. De onderlinge band is versterkt, nieuwe contacten zijn gelegd, kennis, plannen en inspiratie zijn gedeeld. Dit zal ongetwijfeld doorwerken in het seizoen dat voor ons ligt!

De jaarlijks terugkerende Zandkastelendag verdient het verder uit te groeien tot een fenomeen, want het heeft alles in zich waar het Oase netwerk voor staat. Ben jij benieuwd hoe deze dag op het strand van Bergen aan Zee jou inpakt? Houd dan zaterdag 7 september 2024 alvast vrij in je agenda!

Marc van de Geer