Het was een leuke gevarieerde groep die naar de cursusdag ‘Kennismaken met groen- / blauwe schoolpleinen’ in Rotterdam kwam op 9 juni. Van België tot Friesland waren de 16 deelnemers afgereisd. Deze dag was georganiseerd en gefinancierd door Springzaad en IVN Zuid-Holland/ Zeeland om kennis en ervaring uit te wisselen en te verdiepen.

De dag begon op het plein van OBS het Landje, grenzend aan en groot openbaar stads-& sportplein in het centrum van Rotterdam. Het groen/blauwe plein is ontworpen door Annemiek Bongers en aangelegd door Jan de Vries. Een enorme berg ervaringen werd tijdens de rondleiding door het rijk gestructureerde speellandschapje gedeeld door Jan, die vertelde wat de succesfactoren van dit project waren en wat de leerpunten. Heel snel kwam een levendige kennisuitwisseling onder de deelnemers op gang.

Impressie van het schoolplein van KC de Vlinder in Rotterdam Delshaven, een project van Sarah Los en Roel Crul, Wouter vn Santen en Jan van Schaik.

Vervolgens fietste de groep naar 2 pleinen ontworpen door Springzaadpartners Roel Crul en Sarah Los. Bij KC de Vlinder vertelde directeur Loes met passie over de tuin, de geweldige betrokkenheid van kinderen en buurt. Dit plein, met liefde aangelegd door de Zandraket en Biotoop is klein, openbaar en middenin de versteende wijk Delfshaven. Maar problemen met vandalisme zijn er niet, de betrokkenheid is alleen maar toegenomen. Het is een prachtig voorbeeld van succesvolle samenwerking tussen maar liefst vier bedrijven aangesloten bij Springzaad en een brede groep van gebruikers.

Bij OBS Dakpark; een binnentuin gedeeld door een school, moskee en multicultureel centrum vertelde Sarah Los over het ontstaan van deze tuin. Het afgekoppelde regenwater loopt door hoge goten over het plein, klettert naar beneden en komt uit in een enorme wadi. De bloemenwei (ingezaaid door de leerlingen) en een overdekte ontmoetingsplek maken dit afwisselende speel/leerlandschapje tot een bijzonder plekje in Rotterdam.  

Onderweg naar Daltonschool De Margriet werd nog even een splinternieuwe enorme robinia-speeldraak in een zee van bamboe bewonderd die door Jan van Schaik van Zandraket ism Annemiek Bongers onlangs is aangelegd op een openbaar plein, dat oa door een aangrenzende school gebruikt wordt.

De grote draak op het Rotterdamse Taandersplein in Spangen, een project van Annemiek Bongers en Jan van Schaik

De deelnemers van de cursusdag kwamen van allerlei verschillende achtergronden en streken en juist daardoor was het heel inspirerend om observaties en ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar. Het gezamenlijke op pad zijn langs inspirerende voorbeelden van geslaagde projecten, het luisteren naar de verhalen van makers en gebruikers en de kritische uiteenzetting onderling rond verschillende aspecten van het werk maken deze cursus/ excursiedagen keer voor keer tot een succes. Een stevige boerenlunch met streekproducten en de inspirerende leiding van de dag door twee ervaren Springzaadpartners, Jan en Sarah deden de rest. Op naar een volgende keer!

Sarah Los, Jan de Vries en Sigrun Lobst

Zie hieronder een reactie en foto’s van deelnemer Johan Lambrix, Provinciaal Natuurcentrum België

Wij hadden onderling en samen met de rest een hele leuke en interessante tijd in Rotterdam. Mooie schoolvoorbeelden, fijne contacten en een heerlijk zonnetje dat er net doorkwam toen we aan het hotel op de fiets sprongen, dat was wel heerlijk relaxed.

Het viel ons op dat er heel veel vanuit het standpunt van de ontwerper gesproken werd (uiteraard want Jan en Sarah zijn dat). Het verbaasde dat toch een groot deel van de aanwezigen hoveniers of zzp’rs waren en maar 1 leerkracht. Wellicht stuurde dat de verhalen ook meer ontwerp en minder naar educatie. Maar we hebben ook contacten gelegd met de 3 collega’s van het IVN en dan gaat het uiteraard wel meer over outdoor learning.

Heel bijzonder vonden we de pertinente plaats van water (en de manier van afkoppelen en aquaducten) op elk schooldomein. En we waren ook onder de indruk van de positieve ervaring van de openstelling voor de buurt van 3 van de 4 schooldomeinen.

Kortom een geslaagde vorming voor ons.

Groetjes, Johan Lambrix

Foto’s hierboven van Johan Lambrix.

Zoals eerder op deze plaats vermeld is Stichting Springzaad één van de kennispartners en onderdeel van het Nederlandse team binnen het Consortium van COOLSCHOOLS, een drie jaar durend internationaal onderzoeksproject *1. Trekker in dit project is de Open University of Catalonia in samenwerking met de universiteiten van Antwerpen/Hasselt, Brussel, CNRS (Paris) en Twente en het European schoolnet.

Van 8 tot 10 juni jl. vond de kick-off meeting plaats van dit project in Barcelona. Deze bijeenkomst duurde drie dagen en was gekoppeld aan een jaarlijks evenement van de stad Barcelona, waarin twee dagen lang actuele ontwikkelingen op het gebied van de vergroening van schoolpleinen werden gepresenteerd en bediscussieerd vanuit verschillende posities. Onderdeel van deze bijeenkomst was ook een nationale Spaanse en een internationale Europese informatiemarkt, waar verschillende groene schoolprojecten werden voorgesteld uit verschillende streken van Spanje en uit Bosnië/Herzegovina/Slovenië/Servië, Parijs, Brussel en Rotterdam.

De deelnemers van het kick-off meeting in Barcelona met onderzoekers en partners van de Open University of Catalonia en de universiteiten Antwerpen/Hasselt, Brussel, CNRS (Paris) en Twente en de kennispartners van de betrokken gemeenten en organisaties.

Kick-Off meeting onderzoeksproject

Doel van de kick-off bijeenkomst was de onderlinge kennismaking van de leden van het onderzoeks-consortium en de werkgroepen en aanscherping en afstemming van werkwijze en planning van de verschillende onderdelen het project.

Hiervoor waren vertegenwoordigers van alle betrokken partners aanwezig.

Het Nederlandse team wordt gevormd door een aantal onderzoekers van de Universiteit Twente rond Dr. Diana Reckien, Associated Professor Climate Change & Urban Inequalities en de kennispartners Elijan Bes/ gemeente Rotterdam, Ian Mostert IVN Zuid-Holland/ Zeeland en Sigrun Lobst van Stichting Springzaad.

De komende drie jaar gaan we samen met de andere partners op onderzoek in de vier voorbeeldsteden Barcelona, Brussel, Parijs en Rotterdam naar de impact van groen(blauwe) schoolpleinen op onder andere socio-demografische aspecten op school en in de schoolomgeving, biodiversiteit, gezondheid van leerlingen, schoolpersoneel en bewoners in de schoolomgeving, educatieve transformaties op de scholen, de rol van de overheid en klimatologische veranderingen op school en in de omgeving.

Uiteindelijk zullen de resultaten van het onderzoek samengevat worden en in een tool verwerkt, dat via het European schoolnet in alle Europese landen via open online-cursussen verspreid wordt.

Wie meer wil weten over dit breed opgezette onderzoeksproject, dat de kracht en de baten van groen(blauwe) schoolpleinen in grote steden diepgaand en omvattend probeert in kaart te brengen kan het in de toekomst volgen via de website van het project, die later op deze plaats zal worden voorgesteld. We zijn zeer benieuwd naar de eerste resultaten, die volgend jaar verwacht worden.

Ook via deze Nieuwsbrief zullen we jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen en eerste resultaten.

Opbouw en onderdelen van het drie jaar durende onderzoek

*1 COOLSCHOOLS is a transdisciplinary applied urban research project that examines the transformative potential of nature-based solutions (NBS) to support the creation of climate shelters in European school environments. We assess how nature-based climate shelters can drive social-ecological transformations towards urban sustainability, climate resilience, social justice, and quality education at multiple urban scales (from schools to metropolitan region) and translate them into practical building capacity for school communities and beyond. Building on pioneering pilot NBS projects of school transformation in Barcelona, Brussels, Paris, and Rotterdam, COOLSCHOOLS unravels the specificities of each context and finds common patterns related to climate shelters transformation capacities, focusing on marginalized groups. Through participatory and co-creation methodologies, we propose an interdisciplinary approach that combines natural, bio-medical, social, and education sciences. To further promote a holistic approach to school climate shelters transformation capacities, we will actively disseminate the pilots’ best practice and key learnings among city governments, urban planners, companies, school communities and other relevant stakeholders. The consortium’s cross-sectoral composition ensures active multi-stakeholder involvement through an urban living lab and other co-engagement actions, that are planned to boost reflection and learning, and the wider use of COOLSCHOOLS outputs.

Groen/blauwe schoolpleinen in Barcelona

Onderdeel van de driedaagse bijeenkomst was ook een excursie naar een tweetal vergroende schoolpleinen in Barcelona. De twee pleinen lieten een aantal duidelijke overeenkomsten en verschillen met onze noordelijke varianten op het thema groen/blauwe schoolpleinen zien. Wat betreft het water is het daar de hoofdambitie het weinige beschikbare water zo lang mogelijk vast te houden en te gebruiken om de weinige planten gedurende de lange, hete zomer in leven te houden en daarnaast voor verkoeling van de kinderen te zorgen. De beplanting is vooral gericht op het voorzien van schaduw voor de kinderen en daarnaast het actieve zelf tuinieren op kleine schaal. Het is te danken aan de onvermoeibare inzet van een aantal leerkrachten en ouders, dat deze projecten er zijn en mogen slagen onder de moeilijke klimatische en socio-culturele omstandigheden. Behulpzaam daarbij zijn de zeer vooruitlopende pedagogische concepten van beide scholen, die de kinderen veel vrijheid in keuze bieden en de architectuur van de beide nieuwe schoolgebouwen. Er is rekening mee gehouden, dat alle klaslokalen drempelloze vrije toegang hebben tot de buitenruimte, de lokalen op de verdieping zijn van zodanig grote balkonen voorzien, dat ook daar de kinderen moeiteloos voor een les in de buitenlucht kunnen kiezen.

Het laatste is uiteraard makkelijker te realiseren in het zuidelijke klimaat, maar biedt ook voor Nederlandse scholen een interessant perspectief, omdat het de stap naar buiten voor kinderen en leerkrachten/ begeleiders aanzienlijk vanzelfsprekender maakt.

Hieronder een kort beeldverslag van de twee bezochte scholen: La Maquinista en Can Fabra in het centrum van Barcelona.

Meer biodiversiteit en zelfbeheerd groen in de publieke ruimte van Barcelona

Tijdens mijn wandelingen vanaf de vergaderlocaties naar het hostel viel me op, dat ondertussen ook in de publieke ruimte van de stad veel meer gewerkt wordt met natuurlijk, verkoelend, soortenrijk groen en ook het de traditie van moestuinen in de stad weer herleefd, vaak in de armste gebieden tussen de hoogbouw flats, net zo als op veel bezochte centrumpleinen rond culturele centra. Een aantal voorbeelden hieronder.

Sigrun Lobst, Secretariaat Springzaad

Het bruist weer, er is veel te doen, mee te maken en te beleven. Zo ook vanuit Springzaad: in mei een geslaagde excursie naar een aantal doorgegroeide, oudere schoolpleinen in Den Haag en Zoetermeer, in juni een boeiende cursusdag in Rotterdam. Veel aandacht voor groenblauwe schoolterreinen nu ze zo heerlijk groen en blauw zijn!

Deelnemers van de cursusdag Groen/blauwe Schoolpleinen in Rotterdam

Verderop in deze Nieuwsbrief lees je verslagen van beide activiteiten.

Ook kun je belangrijke informatie nalezen voor alle ontwerpers en beheerders van waterrijke speelnatuur n.a.v. een minisymposium dat het RIVM organiseerde.  Het RIVM heeft een waterkwaliteitscheck ontwikkeld, die via een toegankelijke website geïntroduceerd wordt, om handvaten te geven voor iedereen, die met speelwater bezig is. 

Sigrun bouwt ondertussen verder aan ons netwerk, binnen maar ook buiten de grenzen van Nederland.  Zij bracht onze goede wensen en een aantal Verwonderboekjes als cadeautje voor het 10-jarige jubileum van Springzaad.be naar onze zuiderburen. 

Nog zuidelijker in Spanje (Barcelona) nam Sigrun als lid van het Nederlandse team deel aan de kick-off meeting van het internationale onderzoek ‘Coolschools’, waarover wij al eerder op deze plek berichtten. Lees ook haar verslagjes hieronder.

Van Jeanette komt weer een overdenking en Marlies schrijft over waterdiertjes, leuke activiteiten voor op warme zomerse dagen. Suggesties om lekker zelf te doen of bezoek een georganiseerde activiteit binnenkort om samen aan de slag te gaan of te leren. 

In de zomerhitte zal het even wat stiller worden in de Springzaadtuin, maar als de grootste hitte voorbij is gaan we weer afspreken op het strand in Bergen aan Zee, voor een nieuwe editie van het traditionele Springzaad zandkastelen bouwen. Zet het vast in de agenda: zaterdag 10 september in Bergen aan Zee.

Heel veel leesplezier en een bloem- en kleurrijke zomer gewenst namens het bestuur! 

Ook in Noord-Holland zijn steeds meer basisscholen bezig hun schoolplein te vergroenen. De oude, grijze tegelpleinen verdwijnen en maken plaats voor een uitdagende, groene speel,- en leeromgeving. Team Groen Kapitaal van de Provincie Noord-Holland en de leden van Stichting Springzaad vinden het belangrijk scholen hierbij te ondersteunen en organiseren daarom een Kenniscafé Groene Schoolpleinen.

Wanneer      : Maandag 20 juni 2022

Inloop           : Tussen 15.00 en 15.15 uur

Einde             : 17.15 uur

Locatie          : Het nieuwe, groene schoolplein van basisschool De Cocon,

Pater Schiphorststraat 1, 1827 NJ Alkmaar

Wat kan je allemaal verwachten?

  • Ervaringen van basisschool De Cocon over hun verandertraject (met rondleiding).
  • Diverse workshops. De inhoud laten we afhangen van de wensen van de deelnemers. Mogelijkheden zijn o.a.: stappenplan groen schoolplein, moestuinieren, educatief gebruik, financiën.
  • Ontmoeting, kennisdelen en netwerken.
  • Uitgebreide boekentafel.

Dit Kenniscafé is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in het basisonderwijs en betrokken is bij groene schoolpleinen of daarmee wil starten. Wil jij op jouw school geïnspireerd aan de slag met het schoolplein en ben je op zoek naar kennis, ervaring of bondgenoten? Kom dan naar het Kenniscafé. Deze workshopmiddag word je kosteloos aangeboden door Provincie Noord-Holland vanuit de aanpak Groen Kapitaal en Stichting Springzaad.

Met vragen, kun je mailen naar noordhollandnoord@springzaad.nl

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst is noodzakelijk en dient uiterlijk woensdag 15 juni te hebben plaatsgevonden. Voor opgave, klik hier.

Inheemse planten en hun toepassing leren kennen!

Voor het 4e jaar gaat de succesvolle Veldcursus van start. Ditmaal voor het eerst georganiseerd door het Oase Netwerk, de opzet blijft hetzelfde. De cursus bestaat uit 3 vrijdagen verspreid over het groeiseizoen, voorafgegaan door een kort webinar. Je leert de basis van het determineren met een flora (of frist deze kennis op). Ook leer je een groot aantal inheemse planten kennen en het toepassen ervan in beplantingen, ook besteden we aandacht aan het beheer. Hiervoor bezoeken we drie toplocaties.

Webinar 17 mei, 16.00-17.00 uur.

Instructie via Zoom over het werken met Veldgids Nederlandse Flora.

Dag 1. 20 mei, Tolkamerdijk

De langs de rivieren voorkomende ‘stroomdalflora’ is hier optimaal ontwikkeld. Het is een inspirerende plek om te beseffen hoe een natuurlijke, niet ingezaaide bloemenweelde eruit ziet.

Dag 2. Appeltern 1 juli

De Wilde Weelde Wereld in De Tuinen van Appeltern heeft zich afgelopen jaren ontwikkeld tot een prachtige natuurrijke tuin met veel plantensoorten. Hier oefenen we weer met soortenkennis en gaan we dieper in op de inheemse planten die hier toegepast zijn.

Dag 3. 26 augustus, Amstelveen

De heemparken in Amstelveen zijn een klasse op zich. De nadruk ligt hier op ‘esthetisch tuinieren’ met wilde planten. Dat heeft geleid tot een aantal schitterende parken, waarvan de bekendste het Thijssepark is, dat in 2011 Rijksmonument werd.

Nodig

Onmisbaar is een flora en een 10x vergrotende loep. Bij de uitleg van het determineren maken we gebruik van de Veldgids Nederlandse Flora, Henk Eggelte, KNNV Uitgeverij (let op: begin mei komt de sterk herziene 13e druk uit). Hiermee is het snel en relatief eenvoudig werken. Wil je liever determineren met de Heukels dan kan dat ook. Twijfel je of je flora bruikbaar is, neem dan even contact op.

Aanvullende informatie: Enkele dagen van tevoren krijg je informatie over programma, route en achtergrondinformatie over de locatie. Elke cursusdag is van 10 tot ± 4 uur met inloop vanaf 9.30, eigen lunch en drinken mee. Mocht het weer heel slecht zijn, dan wijken we uit naar de reservedatum.

Investering: voor 3 dagen, € 245,- (Oase Netwerk is btw-vrij). Er is plaats voor 15-20 cursisten.

Info en opgave: Opgave tot uiterlijk 10 mei. Informatie en opgave: Machteld Klees (m.klees@bureau- zonneklaar.nl, tel. 0313-413931). Graag bij opgave je volledige NAW-gegevens + mobiel nummer vermelden. Aanmelding is definitief na betaling.

Organisatie/begeleiding: Oase Netwerk (samenwerkingsverband tussen Wilde Weelde, Springzaad, SNTP en Stichting Oase).
Docenten: Jojanneke Bijkerk (Cruydt-Hoeck), Deyke en Ruurd van Donkelaar (van Donkelaar Groenadvies), Machteld Klees (Bureau Zonneklaar).

Bloeiende veldsalie in Tolkamer