Schoolpleinen of groene plekken aangrenzend aan de school spelen een sleutelrol in het versterken van de (her)verbinding van kinderen en natuur in deze tijd. IVN Zeeland, GGD Zeeland en de Hogeschool Zeeland hebben daarom in 2020 het project ‘de Groene (r)evolutie Zeeuwse Schoolpleinen’ in het leven geroepen. De ambitie is dat binnen maximaal 1 schoolgeneratie álle Zeeuwse scholen de beschikking hebben over hun eigen groene speel- en leerplek.

Dit jaar werkt Springzaad mee aan de Groene Revolutie.

In 2021 is het idee ontstaan om dit jaar de Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen te ondersteunen met hoveniers en ontwerpers die de uitgangspunten en visie onderschrijven, over de nodige kennis beschikken en deze in de praktijk kunnen vertalen naar de scholen. Hiervoor is een mailing verstuurd naar hoveniers en ontwerpers via partners en via scholen die het afgelopen jaar met deze partijen hebben samengewerkt. In een online pitch hebben deze bedrijven hun visie en aanpak kunnen presenteren aan een kritisch publiek bestaande uit vertegenwoordigers van IVN Zeeland en Zuid-Holland, Jantje Beton en Stichting Springzaad.

Om de gekozen ‘preferred partners’ extra handvaten mee te geven in hun werk en ze de mogelijkheid te bieden hun eigen kennis verder te verdiepen krijgen zij de Springzaad cursus ‘Kennismaken met Groene schoolpleinen’ aangeboden. Deze twee-daagse cursus wordt gegeven door Springzaadpartners Petra Wevers (Krachtig Buiten) en Jan de Vries (Grijs kleurt Groen) en zal plaats vinden op verschillende reeds gerealiseerde groene schoolpleinen in Veere, Middelburg en Rotterdam.

Hier meer informatie over de Groene Revolutie en de cursus:

https://www.ivn.nl/groenerevolutiezeeland/groene-revolutie-zeeuwse-schoolpleinen
https://www.ivn.nl/groenerevolutiezeeland/cursus-kennismaken-met-groene-pleinen-en-buurten

De ‘preferred partners’ hebben voorrang bij de inschrijving, maar mits er plekken beschikbaar zijn, kunnen ook andere deelnemers zich inschrijven.

Vorige week heeft de Kick-off Groene Revolutie 2021 plaatsgevonden.

Voor de scholen die een plan hadden ingediend om in aanmerking te komen voor subsidie was het een spannend moment.

Uiteindelijk zijn de winnende scholen bekend gemaakt en kregen ook de verliezende scholen 4 bomen geschonken voor hun schoolplein.

Voor de winnende scholen, heel veel succes met de realisatie van het groene schoolplein en voor de verliezende scholen, zoals Gedeputeerde mevrouw Pijpelink zei: Ze gaat haar best doen voor een nieuwe subsidieronde in 2022 en laat je niet kisten ga toch gewoon vergroenen want het is super belangrijk!

Tuinieren met wilde planten

Wil je meer weten over hoe andere mensen wilde planten toepassen in de tuin en hoe je aan zaden en planten kunt komen, meld je dan aan als lid van de facebookgroep ‘Tuinieren met wilde planten’. Je gaat gewoon naar facebook, klikt op het zoek-icoon (vergrootglas) en typt in het zoekvenster ‘Tuinieren met wilde planten’. Er wordt dan gevraagd of je lid wilt worden van deze groep die is bedoeld als kenniscentrum en uitwisselingspunt voor het gebruik van wilde planten in tuinen en plantsoenen.

Wat mag op deze groep?

– Kennis van planten en zaden uitwisselen, commercieel en niet-commercieel, door professionals en liefhebbers.

– Tuinoverschot van liefhebbers vragen en aanbieden, gratis of betaald of ruil.

– Je natuurrijke tuin laten zien en er over vertellen. 

Door: Marlies Huijzer

Gewoon sneeuwklokje, Galanthus nivalis

Een voorstelmomentje, 

Ik ben dus Jurek Minderman, 21 jaar en woon in Velp. Ik studeer Bos- en Natuurbeheer op Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp en doe de afstudeerrichting Mens- en Natuur. Mijn minor Educatie heb ik gedaan aan Aeres Hogeschool Wageningen en mijn minorstage bij Aeres VMBO Velp.  

Ik loop bij Stichting Springzaad mijn tweede 10-weekse stage, mijn vorige 10-weekse stage deed ik bij Natuurmonumenten (beheereenheid Zuid-Veluwe en IJsselvallei). Daar was mijn stageonderwerp recreatiezonering op Planken Wambuis, een uitgestrekt natuurgebied tussen Ede en Nationale Park de Hoge Veluwe in.  

Zoals misschien uit de bovenstaande tekst is op te maken heb ik een behoorlijke grote passie om mensen en natuur dichter bij elkaar te brengen! Als tiener hielp ik al mee op de lokale kinderboerderij in mijn geboorteplaats Venlo om kinderen en soms ook de papa’s en mama’s dichter bij de boerderijdieren en de omliggende natuur te brengen. Ratten en muizen zijn niet eng ?.

Mijn doel is dan ook kinderen maar zeker ook volwassenen weer een binding met natuur te geven.  

Waar houd ik me mee bezig bij Stichting Springzaad?

Ik heb drie deelopdrachten:

  1. Het mee actualiseren van de speelnatuurkaart.
  2. Het inventariseren van onderhoudskwesties van speelnatuur.
  3. Uitzoeken van antwoorden op een aantal FAQ’s. 

Actualiseren speelnatuurkaart

De speelnatuurkaart op de website van Stichting Springzaad is wat verouderd, daarom aan mij de vraag om mee te helpen die te actualiseren. Hiervoor bezoek ik allerlei plekken in het land, zoals op de fiets lekker door Amsterdam of met de auto toeren door Friesland. Ik mag mij heel gelukkig prijzen dat ik deze tijd van corona toch coronaproof zoveel op pad kan. 

Ik heb van alles gezien van uitgestrekte speelbossen in het Rijk van Nijmegen (Avonturenbos Stekkenberg, zeker een aanrader om een kijkje te nemen) tot kleine speelnatuurparels in Rotterdam.

Inventariseren onderhoudskwesties speelnatuur

Daarnaast ben ik aan het inventariseren wat er goed en fout gaat bij het onderhoud van speelnatuur, dit doe ik in combinatie met het bezoeken van de speelnatuur en het spreken van partners. Uiteindelijk ontstaat er een beeld over al die verschillende onderhoudskwesties en dit verwerk ik dan tot een tastbaar rapport voor het bestuur van Stichting Springzaad. 

Antwoorden uitzoeken voor FAQ’s

Dan is er ook nog een derde deel van mijn stageopdracht…

Zoals jullie misschien vernomen hebben zijn we bezig met zogenaamde FAQ’s (frequently asked questions). Er is al een behoorlijke lijst opgesteld van vragen en ik hoop aan het eind van mijn stage op een aantal een antwoord te hebben, zodat die mooi verwerkt kunnen worden op de website. Dan kunnen partners en regioconsulenten die in de praktijk een bepaalde vraag krijgen, de vraagsteller doorverwijzen naar de website waar dan een goed en duidelijk antwoord staat. 

Vraag aan de lezer

Mocht u als lezer nou denken, ik heb nog wel een interessante kwestie betreffende onderhoud die Jurek mee zou moeten nemen in zijn rapport? Schroom dan niet om mij te mailen of bellen! Zie de contact gegevens onderaan deze tekst.

Daarnaast is alle hulp welkom betreffende het beantwoorden van de FAQ’s. Hieronder staan  een aantal FAQ’s waar ik mij op spits, mocht u hier veel vanaf weten, neem dan contact met mij op! Alvast bedankt!

  • Olieachtige vlekken op water, wat is het, hoe ontstaat het en is het gevaarlijk? 
  • Regenwaterafkoppeling, wat zijn de opties, hoe werken de subsidies?
  • Hoe om te gaan met jonge aanplant zodat het niet binnen één jaar weg is?
  • Aansluitend op bovenstaande punt; hoe groen, groen te houden?
  • Waar moet je op letten bij het gebruik van prikstruiken en zijn ze gevaarlijk?

Afsluiting

Misschien tot spreeks!

Jurek Minderman

jurekminderman@springzaad.nl

06-29386324

Hier ben ik, samen met Marjan Deurloo aan het inventariseren in Ermelo. (OBS de Klokbeker)

Ik heb niet in de gaten dat ik gefotografeerd wordt door Marjan, genomen op landgoed Schovenhorst. 

De eerstvolgende editie van de twee daagse cursus Kennismaken met groene schoolpleinen is uitgesteld tot na de zomer in de hoop op betere omstandigheden, die een fysieke cursus op locatie mogelijk maken.

De nieuwe data voor de cursus zijn vrijdag 01 en 15 oktober 2021

Je kunt je hier alvast vrijblijvend opgeven info@springzaad.nl

Nieuw onderzoek gestart naar hoe een schoolplein idealiter ingericht kan worden ter ondersteuning van de ontwikkeling van kinderen, biodiversiteit en klimaatbestendigheid

Steeds meer scholen in Nederland kiezen voor een groen schoolplein. Een goed ingericht groen schoolplein kan bijdragen aan de gezonde ontwikkeling van kinderen, biodiversiteit en klimaatbestendigheid. Het groen wordt echter nog niet altijd optimaal ingezet op het schoolplein wat mogelijk ten koste kan gaan van de positieve effecten.  Zo heeft het groen op het schoolplein vaak vooral een esthetische waarde maar kunnen kinderen niet met het groen spelen. Ook wordt er soms gekozen voor kunstgras wat niet bijdraagt aan de biodiversiteit of klimaatbestendigheid of wordt er gekozen voor speeltoestellen met een natuurlijk uiterlijk wat in essentie geen betere speelwaarde heeft dan de speeltoestellen van metaal.

Om scholen, leerkrachten, hoveniers en ontwerpers te ondersteunen bij het optimaal ontwerpen van groene schoolpleinen zijn we afgelopen juni gestart met een driejarig onderzoeksproject. Binnen het project wordt een kwaliteitstool ontwikkeld die beschrijft aan welke aspecten een groen schoolplein moet voldoen om de ontwikkeling van kinderen, biodiversiteit en klimaatbestendigheid optimaal te stimuleren. Na de ontwikkeling van de kwaliteitstool, wordt de inzet van groen op groene schoolpleinen in Nederland getoetst met de kwaliteitstool en wordt er scholing ontwikkeld die bedoeld is om geïnteresseerde te leren hoe een groen schoolplein optimaal ingericht kan worden en aandacht besteed aan achterliggende theoretische grondslag van de gekozen inrichtingsopties. 

Het is onze missie om een kwaliteitstool te ontwikkelen die zowel scholen, hoveniers als ontwerpers ondersteunt in het ontwerpen van een groen schoolplein zodat het groen optimaal ingezet gaat worden. Om dit te bereiken werken wetenschappers van de Vrije Universiteit, Hogeschool Leiden, Wageningen Universiteit en Research en InHolland Rotterdam samen met partners met ontzettend veel praktijkervaring en kennis. Betrokken bij dit project zijn Stichting de Groene Stad, Snoek hoveniers, IVN, Stichting Springzaad, Groen onderwijs centrum, Greenport Aalsmeer, Greenport Nederland, Vereniging voor duurzame ontwikkeling, Provincie Overijssel, Provincie Noord-Brabant, Provincie Noord-Holland, Provincie Friesland en de gemeente Almere. Het project is onderdeel van het programma De Groene Agenda 2020 – 2023 en wordt gefinancierd door de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. 

Meer weten over het project, neem contact op met Jolanda maas (jolanda.maas@vu.nl) of Nicole van den Bogerd (n.vanden.bogerd@vu.nl) van de Vrije Universiteit Amsterdam.